Καλύτερη διαχείριση των αποκεντρωμένων περιουσιακών στοιχείων σας — Quasar

https://tonybilly.medium.com/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CF%82-quasar-6b19dc67d2cd

Πολλά DeFi αναπτύσσονται τώρα, αυτό είναι προφανές, αφού τα κρυπτονομίσματα και το web3 παρέχουν ελευθερία, ασφάλεια και ανωνυμία. Αλλά…

Continue reading on Medium »

Τι είναι το Quasar Finance;

https://tonybilly.medium.com/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-quasar-finance-6bde6c27e98d

Το Quasar Finance συγκέντρωσε $6.069.420 — ως αρχική χρηματοδότηση- για να βοηθήσει στη μαζική υιοθέτηση του DeFi στο Cosmos

Continue reading on Medium »