Το ΖΚΧ πρωτόκολλο — Το πρώτο πρωτόκολλο ανταλλαγής παραγώγων στο Starknet blockchain

https://medium.com/@nicolas.physentzides/%CF%84%CE%BF-%CE%B6%CE%BA%CF%87-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-starknet-blockchain-e498417d7dcb

Μετά από αρκετόυς δημιουργικούς μήνες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάζουμε το ZKX πρωτόκολλο!
 
 Ποιοι είμαστε:
 
Το ZKX…

Continue reading on Medium »