Pagkakakilanlan: Ang Pundasyon para sa Accountability ng mga Distributed System

https://medium.com/@estolasclintflorence/pagkakakilanlan-ang-pundasyon-para-sa-accountability-ng-mga-distributed-system-b46088a6f222

Sa Redbelly, naniniwala kami na ang aming sistema ng pananalapi ay lalong mas naging organisado kesa, sa mga sentralisadong may hindi…

Continue reading on Medium »