Category Archives: Investing

Vergeet Bitcoin, koop Ethereum!

‘Is het einde van Bitcoin nabij?’, schreeuwen sommige koppen in de online media. Er wordt volop gespeculeerd over de luchtbel die toch een keer zal gaan barsten. ‘Vergeet Bitcoin, koop Ether’ schrijft Lynn Sebastian Purcell op de website Seeking Alpha. Hoewel Bitcoin de cryptocurrencies markt voorlopig nog wel even zal beroeren, is een investering in Ethereum (Ether) op termijn een veel betere, meent Purcell. Ik ben het eens met Purcell in dit artikel zal ik uitleggen waarom Ethereum fundamenteel beter is dan Bitcoin.

Ethereum zet Bitcoin technologie op zijn kop

Waarom Ether beter is? Het Ethereum-netwerk zet de Bitcoin-technologie op zijn kop. In het geval van Bitcoin faciliteert de technologie de munt. In het Ethereum-netwerk het is de munt die de technologie voedt. Ether, zoals de munt heet, is als een gas. Het programma heeft gas nodig om een transactie te voltooien. Transactiekosten worden betaald met Ether. Dit betekent dat hoe meer mensen er op het netwerk aanwezig zijn, hoe meer ‘gas’ er wordt gebruikt. Die toename van het ‘gasverbruik’ zorgt ervoor dat de waarde van Ether steeds verder zal gaan stijgen (Zie hier een lijst met al meer dan 300 projecten op het

Ethereum-netwerk. Naast al deze projecten is er de Ethereum Alliance die als doel heeft blockchain technologie en met name Ethereum te verbinden en te introduceren bij Fortune 500 bedrijven en startups, vele groten namen hebben zich reeds bij deze Alliance aangesloten: https://entethalliance.org/members/

Blockchaintechnologie

Ethereum, gestart door Vitalik Buterin, is in vele opzichten veel meer een cryptocurrency voor betaal verkeer. Het Ethereum-netwerk biedt een systeem waarop

DAO (Decentralized autonomous organizations) gestart kunnen worden die middels Smart Contracts (“slimme” contracten) volledig zelf opererend zijn. Smart Contracts zijn contracten (transacties), die automatisch door een computerprogramma worden uitgevoerd (Je kunt het zien als programmeerbaar geld). Er komt dus geen persoon aan te pas. De controle wordt immers uitgevoerd door de blockchain zelf. Dit kan vergaande gevolgen hebben; in theorie zou dit kunnen betekenen dat bijvoorbeeld banken op termijn niet meer nodig zullen zijn. Hoewel banken voorlopig nog wel zullen blijven bestaan, is het wel een feit dat veel grote bedrijven waaronder Microsoft en BP, de laatste tijd zeer geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van het Ethereum-netwerk en die van blockchaintechnologie. Zelfs hebben zij er een speciale alliantie voor opgericht. Het doel van dit samenwerkingsverband is om te experimenteren met deze relatief nieuwe technologie.

Stom versus slim

Waarom de interesse voor Ether zo is toegenomen? Bitcoin is een ‘stomme’ technologie. Los van het bijhouden van transacties doet het verder eigenlijk niets. De blockchain van het Ethereum-netwerk daarentegen is een ‘slimme’ technologie die je kunt toepassen op elk soort programmeerbaar contractsysteem. Kenmerkend is de flexibiliteit en de haast onbegrensde mogelijkheden om allerlei applicaties te ontwikkelen. Je kunt het vergelijken met toepassingen die worden gemaakt voor Windows of voor een smartphone. Er is echter één belangrijk verschil. In plaats dat apps centraal vanaf één device te draaien worden deze verdeeld over verschillende computers. Dankzij deze ‘decentralized apps’ (dApps)lopen transacties dus langs verschillende computers binnen het Ethereum-netwerk.

Waarom Ether geld gaat opleveren

Het feit dat het ecosysteem van Ethereum origineel en uniek is, geeft het een ideale uitgangspositie. De mogelijkheden om nieuwe toepassingen te bouwen bovenop dit ecosysteem zijn volop aanwezig. Het is nu al zo dat wereldwijd 98,5% van de dApps werken op de Ethereum-technologie. Van serieuze concurrentie is nauwelijks sprake. De enige concurrent is NEO die probeert de ‘Chinese markt’ te veroveren… NEO is op dit moment nog zeer ver verwijderd van de progressie die Ethereum reeds heeft gemaakt. Ook als dit lukt, dan zal Ether nog steeds de rest van de wereld van ‘gas’ voorzien. Het is daarom op lange termijn de betere technologie. Hiernaast is het goedkoper om een Dapp op het Ethereum te draaien dan op NEO of op welk ander nu bekende netwerk gezien de lage transactiekosten. Er bestaat de zorg dat als het netwerk te snel groeit deze kosten kunnen stijgen en dat klopt… maar op dit moment loopt Ethereum met hun het uitrollen van hun roadmap voor op schema, waarin het netwerk in de toekomst nog goedkoper en sneller zal worden.

Ether heeft de toekomst

Zal Ether de komende jaren verder gaan groeien? Ik denk van wel en het is nog niet te laat om zelf ook onderdeel uit te maken van de early adopters die investeren in deze nieuwe technologie! De stelling dat Ether gaat stijgen kun je baseren op historische feiten. Tot nu toe is er dit jaar op het netwerk sprake van een toename van 1000% in de dagelijkse transacties. In 2016 bedroeg die groei 300%. Bitcoin kende daarentegen een relatieve groei van slechts 25%. Omdat vrijwel alle nieuwe ICO’s gebruik maken van het Ethereum-netwerk, mag er ook in 2018 een flinke groei worden verwacht. “Zelfs als je uitgaat van een gematigd optimistisch scenario zal de waarde van Ether in 2018 met 100% stijgen”, verwacht ik. Waar beleggers zich afvragen of bij Bitcoin het plafond nu zo’n beetje is bereikt, is daar bij Ether nog lang geen sprake van. Met een betere technologie en een goedkopere virtuele munt heeft het zeker de toekomst. Nu investeren in Ether is dan ook — nog steeds- een uitstekende optie.

Cyber Capital

Dat Ethereum een steeds belangrijkere speler op de globale cryptocurrency market wordt mag nu duidelijk zijn! Uit velen onderzoeken en analysis die wij bij Cyber Capital hebben uitgevoerd hebben wij vroegtijdig gesignaleerd dat Ethereum de game change is voor de cryptocurrency market. Wilt u meer informatie over Cyber Capital en onze werkwijzen bezoek dan onze website: www.cyber.capital

Vergeet Bitcoin, koop Ethereum!

‘Is het einde van Bitcoin nabij?’, schreeuwen sommige koppen in de online media. Er wordt volop gespeculeerd over de luchtbel die toch een keer zal gaan barsten. ‘Vergeet Bitcoin, koop Ether’ schrijft Lynn Sebastian Purcell op de website Seeking Alpha. Hoewel Bitcoin de cryptocurrencies markt voorlopig nog wel even zal beroeren, is een investering in Ethereum (Ether) op termijn een veel betere, meent Purcell. Ik ben het eens met Purcell in dit artikel zal ik uitleggen waarom Ethereum fundamenteel beter is dan Bitcoin.

Ethereum zet Bitcoin technologie op zijn kop

Waarom Ether beter is? Het Ethereum-netwerk zet de Bitcoin-technologie op zijn kop. In het geval van Bitcoin faciliteert de technologie de munt. In het Ethereum-netwerk het is de munt die de technologie voedt. Ether, zoals de munt heet, is als een gas. Het programma heeft gas nodig om een transactie te voltooien. Transactiekosten worden betaald met Ether. Dit betekent dat hoe meer mensen er op het netwerk aanwezig zijn, hoe meer ‘gas’ er wordt gebruikt. Die toename van het ‘gasverbruik’ zorgt ervoor dat de waarde van Ether steeds verder zal gaan stijgen (Zie hier een lijst met al meer dan 300 projecten op het

Ethereum-netwerk. Naast al deze projecten is er de Ethereum Alliance die als doel heeft blockchain technologie en met name Ethereum te verbinden en te introduceren bij Fortune 500 bedrijven en startups, vele groten namen hebben zich reeds bij deze Alliance aangesloten: https://entethalliance.org/members/

Blockchaintechnologie

Ethereum, gestart door Vitalik Buterin, is in vele opzichten veel meer een cryptocurrency voor betaal verkeer. Het Ethereum-netwerk biedt een systeem waarop

DAO (Decentralized autonomous organizations) gestart kunnen worden die middels Smart Contracts (“slimme” contracten) volledig zelf opererend zijn. Smart Contracts zijn contracten (transacties), die automatisch door een computerprogramma worden uitgevoerd (Je kunt het zien als programmeerbaar geld). Er komt dus geen persoon aan te pas. De controle wordt immers uitgevoerd door de blockchain zelf. Dit kan vergaande gevolgen hebben; in theorie zou dit kunnen betekenen dat bijvoorbeeld banken op termijn niet meer nodig zullen zijn. Hoewel banken voorlopig nog wel zullen blijven bestaan, is het wel een feit dat veel grote bedrijven waaronder Microsoft en BP, de laatste tijd zeer geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van het Ethereum-netwerk en die van blockchaintechnologie. Zelfs hebben zij er een speciale alliantie voor opgericht. Het doel van dit samenwerkingsverband is om te experimenteren met deze relatief nieuwe technologie.

Stom versus slim

Waarom de interesse voor Ether zo is toegenomen? Bitcoin is een ‘stomme’ technologie. Los van het bijhouden van transacties doet het verder eigenlijk niets. De blockchain van het Ethereum-netwerk daarentegen is een ‘slimme’ technologie die je kunt toepassen op elk soort programmeerbaar contractsysteem. Kenmerkend is de flexibiliteit en de haast onbegrensde mogelijkheden om allerlei applicaties te ontwikkelen. Je kunt het vergelijken met toepassingen die worden gemaakt voor Windows of voor een smartphone. Er is echter één belangrijk verschil. In plaats dat apps centraal vanaf één device te draaien worden deze verdeeld over verschillende computers. Dankzij deze ‘decentralized apps’ (dApps)lopen transacties dus langs verschillende computers binnen het Ethereum-netwerk.

Waarom Ether geld gaat opleveren

Het feit dat het ecosysteem van Ethereum origineel en uniek is, geeft het een ideale uitgangspositie. De mogelijkheden om nieuwe toepassingen te bouwen bovenop dit ecosysteem zijn volop aanwezig. Het is nu al zo dat wereldwijd 98,5% van de dApps werken op de Ethereum-technologie. Van serieuze concurrentie is nauwelijks sprake. De enige concurrent is NEO die probeert de ‘Chinese markt’ te veroveren… NEO is op dit moment nog zeer ver verwijderd van de progressie die Ethereum reeds heeft gemaakt. Ook als dit lukt, dan zal Ether nog steeds de rest van de wereld van ‘gas’ voorzien. Het is daarom op lange termijn de betere technologie. Hiernaast is het goedkoper om een Dapp op het Ethereum te draaien dan op NEO of op welk ander nu bekende netwerk gezien de lage transactiekosten. Er bestaat de zorg dat als het netwerk te snel groeit deze kosten kunnen stijgen en dat klopt… maar op dit moment loopt Ethereum met hun het uitrollen van hun roadmap voor op schema, waarin het netwerk in de toekomst nog goedkoper en sneller zal worden.

Ether heeft de toekomst

Zal Ether de komende jaren verder gaan groeien? Ik denk van wel en het is nog niet te laat om zelf ook onderdeel uit te maken van de early adopters die investeren in deze nieuwe technologie! De stelling dat Ether gaat stijgen kun je baseren op historische feiten. Tot nu toe is er dit jaar op het netwerk sprake van een toename van 1000% in de dagelijkse transacties. In 2016 bedroeg die groei 300%. Bitcoin kende daarentegen een relatieve groei van slechts 25%. Omdat vrijwel alle nieuwe ICO’s gebruik maken van het Ethereum-netwerk, mag er ook in 2018 een flinke groei worden verwacht. “Zelfs als je uitgaat van een gematigd optimistisch scenario zal de waarde van Ether in 2018 met 100% stijgen”, verwacht ik. Waar beleggers zich afvragen of bij Bitcoin het plafond nu zo’n beetje is bereikt, is daar bij Ether nog lang geen sprake van. Met een betere technologie en een goedkopere virtuele munt heeft het zeker de toekomst. Nu investeren in Ether is dan ook — nog steeds- een uitstekende optie.

Cyber Capital

Dat Ethereum een steeds belangrijkere speler op de globale cryptocurrency market wordt mag nu duidelijk zijn! Uit velen onderzoeken en analysis die wij bij Cyber Capital hebben uitgevoerd hebben wij vroegtijdig gesignaleerd dat Ethereum de game change is voor de cryptocurrency market. Wilt u meer informatie over Cyber Capital en onze werkwijzen bezoek dan onze website: www.cyber.capital

ICO — Initial Coin Obsolete?

Initial project funding is not new thing. It exists for a long time but the form drastically changed with “new economy” of blockchain era. Classical ways of funding assumed ownership in new company. “Angel investors” bought shares in startup and after few years they sold that shares with profit, if the company succeeded. If project failed, then they lost their investment.

What is different in “new economy”? If you look closer, nothing really. All basic things remained the same, except that contributors in ICO do not buy shares and do not participate in profit. If they would, that would be a security and such ICO would be illegal.

Does that mean, that ICO contributors do not have any profit out of company success?

Surely that is true on one side and wrong on the other side. ICO contributors do not profit from shares or from operational profit, but in case of successful project, tokens will value more and ICO contributors will be able to trade them better, bringing value to them. At the end the same thing is important for all types of initial crowdfunding : take time and choose really good projects with the potential. Angel investments teams have professional evaluators, doing due diligence, and choosing good projects out of many. When you are deciding to participate in ICO, you have to be such professional by yourself.

I personally see those types of ICOs out there :

type 1 — Projects, where is even hardly to recognise, what is their purpose or “removing intermediaries” — better stay away of such

type 2- projects, searching for ICO financing for kind of building or factory — that usually has nothing to do with blockchain and usually they offer tokens for buying such real estate— stay away as this is clear security!

type 3 — projects, offering huge guaranteed profits, profit sharing or shares in the company — also scam (and security), sometimes also ponzi and stay away of such!

type 4 — projects, which have good problem definition and real market for that problem solving. Usually something new and not jet existing. Tokens are used as utility tokens and without them solution would not be possible. Check the team and token flow, but that are good projects, worth considering.

type 5 — new infrastructure projects — be careful, but if team is capable and if they are solving real problem with current blockchains (for example identity, personal data, etc…), that are good projects. Also worth considering.

Whatever you do, understanding the idea and the market for the solution is something, you should start with, when approaching to ICO opportunity. Ask the questions, do your research and be confident, when you do final step. But reward can be high, if you did your job well.

Bojan Oremuz is CEO of TrendNET and founder of EMMARES.IO project.

ICO — Initial Coin Obsolete?

Initial project funding is not new thing. It exists for a long time but the form drastically changed with “new economy” of blockchain era. Classical ways of funding assumed ownership in new company. “Angel investors” bought shares in startup and after few years they sold that shares with profit, if the company succeeded. If project failed, then they lost their investment.

What is different in “new economy”? If you look closer, nothing really. All basic things remained the same, except that contributors in ICO do not buy shares and do not participate in profit. If they would, that would be a security and such ICO would be illegal.

Does that mean, that ICO contributors do not have any profit out of company success?

Surely that is true on one side and wrong on the other side. ICO contributors do not profit from shares or from operational profit, but in case of successful project, tokens will value more and ICO contributors will be able to trade them better, bringing value to them. At the end the same thing is important for all types of initial crowdfunding : take time and choose really good projects with the potential. Angel investments teams have professional evaluators, doing due diligence, and choosing good projects out of many. When you are deciding to participate in ICO, you have to be such professional by yourself.

I personally see those types of ICOs out there :

type 1 — Projects, where is even hardly to recognise, what is their purpose or “removing intermediaries” — better stay away of such

type 2- projects, searching for ICO financing for kind of building or factory — that usually has nothing to do with blockchain and usually they offer tokens for buying such real estate— stay away as this is clear security!

type 3 — projects, offering huge guaranteed profits, profit sharing or shares in the company — also scam (and security), sometimes also ponzi and stay away of such!

type 4 — projects, which have good problem definition and real market for that problem solving. Usually something new and not jet existing. Tokens are used as utility tokens and without them solution would not be possible. Check the team and token flow, but that are good projects, worth considering.

type 5 — new infrastructure projects — be careful, but if team is capable and if they are solving real problem with current blockchains (for example identity, personal data, etc…), that are good projects. Also worth considering.

Whatever you do, understanding the idea and the market for the solution is something, you should start with, when approaching to ICO opportunity. Ask the questions, do your research and be confident, when you do final step. But reward can be high, if you did your job well.

Bojan Oremuz is CEO of TrendNET and founder of EMMARES.IO project.

Will RKC Be on the Moon? FAQ on Price

We’ve received so many questions in our chat groups about Royal Kingdom Coin’s price! You’ve probably seen this: people are trying to predict the price, fighting and competing with each other on who says the biggest number...then they wait for our reaction, for any reassurance from our side. Some even directly ask us to “increase/decrease the price”, as if we have a magic button to do that. And while we’ve covered this extensively in our emails, we’ve decided to dedicate an entire article to this subject and answer some of the most frequent questions. It’s especially useful for new people that have just joined us recently. We also touch on the topic of premiums slightly in the end.

Quick Summary (TL;DR): the price is subject to usual random fluctuations until 2018, when we pay the first premiums. Then it depends.

1) How much will RKC be worth tomorrow? in 1 month? 1 year? 1 century?

Look, nobody can tell. People are notoriously bad at predicting the future. No one knows which way the market will go even with other currencies and assets, let alone as small as ours.

2) Well, will the price always grow at least?

The probability of something constantly appreciating in value is practically zero. It just doesn’t happen. The price always fluctuates. You will see big jumps in price. You will also see big drops in price.

3) Can you at least guarantee that I will not lose money if I invest?

No. Investments are always highly risky. The only thing we can guarantee is that we will do our best in making our company’s vision a reality by implementing it step-by-step. The rest depends on the market conditions and other factors. If you want minimum risk, you could deposit your money in the bank and earn small but guaranteed interest.

4) Why do people make investments then, if investments are highly risky and can just disappear?

Because if they’re right, investments can bring huge returns, normally impossible with other forms of capital preservation. How do they deal with risk? Many successful investors never risk their whole portfolio. They diversify by not betting all their capital on one investment, but rather a small percentage of it. And their portfolio money doesn’t include money they need to live with right now. Please don’t trade with your money if you will need it to pay for your rent next month. Don’t invest more than you can afford to lose. Don’t bet your life on your investments.

5) What’s the best course of action for me then?

If you’re a trader, learn about trading and make your decisions accordingly. If you’re an investor, do your own research on what’s behind the asset/currency/token, and then decide accordingly.

6) Ok, I want to learn about what’s behind RKC. Where do I start?

https://royalkingdomcoin.com is a great place to start. It explains why RKC exists and what its purpose is.

7) How is the price of RKC determined? Can you change it?

No, the price is determined by the market on different exchanges. Usually it boils down to supply and demand. Each exchange has a slightly different price, because it has slightly different order books. You can see the average price across all the markets on https://coinmarketcap.com/currencies/royal-kingdom-coin/.

8) Why should I buy/sell my coins for the market price?

You don’t have to. You can place a “limit order” on the exchange, and set any price you want. Then, if there’s anybody in the market who agrees to this price, he/she can buy it from you or sell it to you at the price you specified. But then the question is, why would anyone execute your orders if there are better orders on the exchange? That’s why your order will only be executed when the market price reaches yours.

9) What are premiums? Are they dividends?

Not quite. Every month, starting in January 2018, we will use all our profit (revenue minus costs) for supporting RKC: 50% of the profit will be reinvested into the next month (to be considered a part of the revenue), and 50% will be used to buy RKC from the exchanges. Then all those coins we will have bought, will be distributed proportionally among all the remaining RKC holders, based on the percentage they keep from the total (which is 15,000,000 RKC). This will continue every month. We’ll publish a separate detailed article on how the premiums work later.

10) How do premiums affect the price?

When a company buys RKC from the exchanges, it drives the price up. How? By swallowing top sell orders and exposing the orders below them, which are sell orders for the higher price. Then, token holders that just got the premiums now have a choice: either sell the difference or keep it and use the power of the compounding effect to get even more RKC next month.

That’s how premiums affect the price directly. But don’t forget: there is more to it. As we approach the time to pay the premiums, the price would probably increase driven by these expectations. Then we have a dilemma. In an ideal rational market, the price should be driven right to the point where it doesn’t make sense to drive it higher, because premiums would not affect it enough to matter. So we have 3 possible scenarios:

Scenario #1: Ideal. The market guesses correctly and the price reflects exactly what makes sense for premiums.

Scenario #2: Pessimistic market. Since the market doesn’t know about the amount of premiums, it is overly cautious about RKC. When the amount of premiums is announced and distributed, it exceeds the expectations, and the market adjusts the price up until the point where the estimated next month’s premiums would make sense to keep the price at that level.

Scenario #3: Optimistic market. Since the market doesn’t know about the amount of premiums but is optimistic, it reaches higher than it should. People buy more and more RKC, and when the premiums amount for the first month is announced and distributed, it’s much lower than the expectations and doesn’t affect price as much as the market expected. Then we have two sub-scenarios:

Sub-Scenario #3.1: Optimistic market corrects. Rational market drives the price down to the point where it’s profitable again to have premiums. The sharpness of correction depends on how high it was driven up and how far away from the real value were the expectations.

Sub-Scenario #3.2: Optimistic market continues to be optimistic. In traditional investment, sometimes it makes sense to continue investing in a startup, if it has a zero profit, or even if it has a negative profit(!), i.e. it loses money instead of making it. Why would anybody do such a thing? Because investors expect the startup to make much more money in the future. For example, Twitter, Youtube and other projects didn’t have monetization models at first, the services were provided for free without any income from ads. They made a negative profit, but it still made sense to continue investing into them. Similarly, optimistic RKC market might look at the progress and decide that even though first month’s premiums are not that high, long-term investors might be better off holding on to their RKC, expecting bigger results in the future.

11) What is the logic behind these scenarios?

Let’s simplify this using investments again as an example. If you invest $1000 and get $500 yearly return, this is awesome, right? 50% yield. Now, imagine if you had to invest $100,000 and received $500 yearly return? Not that good now, is it? But the important thing to notice is that $500 is the same in both examples.

If the RKC price suddenly goes 30x higher, there’s no way we can get 30x more profit in the first month to satisfy buyer’s expectations. And then they would have a choice between #3.1 and #3.2, based on their estimations.

Why is it important to understand? Because we don’t know which of the scenarios will come into play. So when it actually happens, it will be easier to understand why it happens.

In any case, one thing we know for sure is that the price is subject to usual random fluctuations and volatility until 2018. That’s why it’s too early to say anything about the future of RKC looking at the current 2017 chart.

12) I want to ignore everything you said here and just want to bet all my money on this, and then sell RKC when it’s going down because I’m scared; and buy again when it’s up because I don’t like to read, and I don’t have patience to wait for the dip, and I don’t want to miss out on the price action; and then I’m just going to sell again because I need this money to eat something tomorrow.

Well, then you just lost a lot of money and made RKC owners who don’t ignore these principles a bit richer.

We hope these answers help you better in your decisions. We will expand and update this FAQ if we notice more repetitive questions. If you have further questions on price, feel free to send us your feedback at feedback@royalkingdomenterprise.com.

Also, subscribe here to never miss an update: https://royalkingdomcoin.com/#updates

Best Regards,
Royal Kingdom Enterprise Team
press@royalkingdomenterprise.com
www.royalkingdomenterprise.com
www.royalkingdomcoin.com

It’s going to be really hard to beat us.

It’s going to be really hard to beat us.

This once in a lifetime opportunity is just getting started.

BlackSwan Capital is a boutique crypto fund optimized for dips in the US economy.

Our Approach:

I. We put nature and technology before investing. We’re mindful builders first.

II. Our strategy and algorithm have been in development since 2013 with a focus on cryptocurrency and new socioeconomic models.

III. We hedge blockchain black swans with proven cryptocurrencies.

IV. We create our own technology. This is our ultimate competitive advantage. More here later.

💥 Invest with us.

💥 We’re hiring contractors. Hustle or code with us. A$AP 😃😄🤓

💥 Work on Wall Street? Become an advisor.

💥 Contact david@blckswn.capital

Soft launch soon. Public launch Summer 2018.

blckswn.capital


It’s going to be really hard to beat us. was originally published in BlackSwanCapital on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

It’s going to be really hard to beat us.

It’s going to be really hard to beat us.

This once in a lifetime opportunity is just getting started.

BlackSwan Capital is a boutique crypto fund optimized for dips in the US economy.

Our Approach:

I. We put nature and technology before investing. We’re mindful builders first.

II. Our strategy and algorithm have been in development since 2013 with a focus on cryptocurrency and new socioeconomic models.

III. We hedge blockchain black swans with proven cryptocurrencies.

IV. We create our own technology. This is our ultimate competitive advantage. More here later.

💥 Invest with us.

💥 We’re hiring contractors. Hustle or code with us. A$AP 😃😄🤓

💥 Work on Wall Street? Become an advisor.

💥 Contact david@blckswn.capital

Soft launch soon. Public launch Summer 2018.

blckswn.capital


It’s going to be really hard to beat us. was originally published in BlackSwanCapital on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Ethereum Classic Price Technical Analysis — ETC/USD to Break Higher?

Ethereum classic price is slowly gaining pace against the US Dollar and Bitcoin. ETC/USD needs to break $18.00 to initiate a new leg higher.

Key Highlights

 • Ethereum classic price started an upside move from the $14.50 swing low against the US Dollar.
 • There is a major contracting triangle pattern forming with resistance at $18.00 on the hourly chart of the ETC/USD pair (Data feed via Kraken).
 • The pair might break the $18.00 resistance and attempt further gains in the near term.

Ethereum classic price is slowly gaining pace against the US Dollar and Bitcoin. ETC/USD needs to break $18.00 to initiate a new leg higher.

Ethereum Classic Price Resistance

After a major decline towards $14.50, ETC price found support against the US Dollar. The price started an upside move and was able to move above the $16.00 resistance and the 100 hourly simple moving average. It traded close to the $20.00 handle and formed a high at 19.25. It is currently correcting lower and moved below the 23.6% Fib retracement level of the last wave from the $14.50 low to $19.25 high.

However, the downside move was protected by the $16.50 support and the 100 hourly SMA. Moreover, the 61.8% Fib retracement level of the last wave from the $14.50 low to $19.25 high also prevented declines. It seems like the price is consolidating above $16.00 and the 100 hourly SMA. There is a major contracting triangle pattern forming with resistance at $18.00 on the hourly chart of the ETC/USD pair. The pair needs to settle above the $18.00 resistance to gain further momentum in the near term.

On the upside, the next resistance could be near $19.50–20.00. On the downside, an initial support is at $17.00. However, the most important support is near $16.00 and the 100 hourly SMA. The pair has to remain above $16.00 if it has to move above $18.00.

Hourly MACD — The MACD for ETC/USD is almost flat in the bullish zone.

Hourly RSI — The RSI for ETC/USD is currently well above the 50 level.

Major Support Level — $16.00

Major Resistance Level — $18.00

Charts courtesy — Trading View, Kraken

Previous Post by Author: Ethereum Classic Price Technical Analysis — ETC/USD Upside Surge and Reversal

Originally published at www.newsbtc.com on November 15, 2017.

Ethereum Classic Price Technical Analysis — ETC/USD to Break Higher?

Ethereum classic price is slowly gaining pace against the US Dollar and Bitcoin. ETC/USD needs to break $18.00 to initiate a new leg higher.

Key Highlights

 • Ethereum classic price started an upside move from the $14.50 swing low against the US Dollar.
 • There is a major contracting triangle pattern forming with resistance at $18.00 on the hourly chart of the ETC/USD pair (Data feed via Kraken).
 • The pair might break the $18.00 resistance and attempt further gains in the near term.

Ethereum classic price is slowly gaining pace against the US Dollar and Bitcoin. ETC/USD needs to break $18.00 to initiate a new leg higher.

Ethereum Classic Price Resistance

After a major decline towards $14.50, ETC price found support against the US Dollar. The price started an upside move and was able to move above the $16.00 resistance and the 100 hourly simple moving average. It traded close to the $20.00 handle and formed a high at 19.25. It is currently correcting lower and moved below the 23.6% Fib retracement level of the last wave from the $14.50 low to $19.25 high.

However, the downside move was protected by the $16.50 support and the 100 hourly SMA. Moreover, the 61.8% Fib retracement level of the last wave from the $14.50 low to $19.25 high also prevented declines. It seems like the price is consolidating above $16.00 and the 100 hourly SMA. There is a major contracting triangle pattern forming with resistance at $18.00 on the hourly chart of the ETC/USD pair. The pair needs to settle above the $18.00 resistance to gain further momentum in the near term.

On the upside, the next resistance could be near $19.50–20.00. On the downside, an initial support is at $17.00. However, the most important support is near $16.00 and the 100 hourly SMA. The pair has to remain above $16.00 if it has to move above $18.00.

Hourly MACD — The MACD for ETC/USD is almost flat in the bullish zone.

Hourly RSI — The RSI for ETC/USD is currently well above the 50 level.

Major Support Level — $16.00

Major Resistance Level — $18.00

Charts courtesy — Trading View, Kraken

Previous Post by Author: Ethereum Classic Price Technical Analysis — ETC/USD Upside Surge and Reversal

Originally published at www.newsbtc.com on November 15, 2017.

Beware the Bitcoin!

Why is it that we all want to get rich quick? The odds are stacked against us in this regard, and highly so. Yes, it happens for a few but counting on such “luck” is really a waste of time. And unfortunately for many, a waste of a whole lot of money.

Bitcoin is all the rave these days. The price of one bitcoin has been dancing at around $8500–9500 CAD. Truth be told, I couldn’t even afford to buy ONE bitcoin right now. That’s okay though, because of course they’ve made it easy for you to buy at least 0.002 bitcoin!

Then here come the bitcoin clubs, promising you wealth like you have never known. So how do these clubs work? Well, they claim to “mine” bitcoin but from what I have learned, you are the mine they’re banking on!

To join one of these bitcoin clubs, you have to first get an education on bitcoin. The bitcoin “aficionado” will break it all down for you. After the usual it’s a cryptocurrency bla bla bla… they then go into directing you to create an account on coinbase to buy your first bitcoin. That’s because to join the club, the fee must be paid in bitcoin. Hmmmmm(scratches head — then feels the need to point out that I am not a millenial ;)….where’s that emoji when I need it though!).

So, I finally have bitcoins of my own but now I have to hand them over to you to join your club? Then I have to invite my friends and family or anyone I can target via social media to do the exact same thing? You’re mining human’s here, not bitcoin.

Like I said, beware the bitcoin!

Why I invest in Bitcoin and other Cryptocurrencies

Source: virtualrealitytimes.com and Unsplash by eberhard grossgasteiger

First of all this story is my personal opinion and not a financial advice! Never invest in cryptos more than you can afford to lose and always try to keep them in your own wallet instead of a trading exchange.

Two quotes two start with this story:

Asking these people about Bitcoin is like asking a taxi driver what he thinks about Uber or a horse and buggy manufacturer what he thinks about cars. Their opinions are worth less than nothing. — What Will Bitcoin Look Like in Twenty Years? by Daniel Jeffries
Explaining Bitcoin to a bank feels like explaining what Amazon.com is to Barnes and Nobles — From the documentation The Rise and Rise of Bitcoin

In this post I won’t explain what Bitcoin or Cryptocurrencies are in general. There are enough resources all over the internet which explain it already in a really good way. For example the Youtube channel Cold Fusion:

or watch the Ted Talk from Don Tapscott to understand how the underlying technology, the blockchain is changing money and business:

or if you want to read then I can recommend The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic by Paul Vigna and Michael J. Casey:

Finally to start answering the question from the story Why I invest in Bitcoin and other Cryptocurrencies.

The last few years I thought about investing in companies like Google, Facebook, Apple, Amazon or Tesla for example because I just like how they innovate and make progress.

But then in July this year colleagues were talking more and more about Bitcoins and other Cryptocurrencies and cause I’m a tech guy I said to myself I need to invest at least a weekend to research about this stuff and try to understand what it is and what you can do with it. I was hooked and I decided to go all in into cryptocurrencies instead of buying stocks. I was digging deeper and deeper the rabbit hole and since then I follow some specific news sites, youtube channels and slack channels of different cryptocurrencies and I believe that this whole topic will change the future how we pay and do other stuff, but for now until this will happen we are still in the phase which kind of currency and technology will be the Google, Facebook, Apple, Amazon or Tesla in the future of Cryptocurrencies. So currently it’s the time to support your favorite coins, ideas and invest in them.

There are two things which pop up in my mind when I’m thinking about why I want to be part of this:

The Internet

It has its mainstream moment in 1995 when netscape released its web browser. At that point, the internet had already been around for 15 years.

And today 22 years later we have companies and their products like Amazon, Facebook, Google and Apple which just rule the World Wide Web and App World.

There where many naysayers regarding to the internet what you can do with it, but today we use it every day for work, for private stuff and so on.

Smartphones

In my opinion smartphones had their mainstream moments when Apple introduced the iPhone. And that was in 2007. But the iPhone was not the first phone which you could use via a touch screen (btw Apple was working first on the iPad before there were working on the iPhone). It was Palm Inc. with their Pilot 1000 and Pilot 5000 (also known as PDA) back in 1996.

There where also many naysayers and people laughing regarding to the iPhone. The best example is Steve Ballmer:

Think about it with which device we interact most of the day. It’s a smartphone.

I have to admit that I remember a situation in 2008 when someone came to me and showed me his iPhone jailbroken and showed me all the Apps and how simple it was to use it with the touchscreen. I just thought “How stupid is this”. Today I think about it twice if someone comes to me and tells me about a new thing and I do my own research instead of directly making an opinion about it without knowing what it really is.

Today Bitcoin and the Blockchain exists only 8 years. And if you look at the number from August 2017 how many internet users have a crypto wallet, we are currently in the same timeframe which the internet was in 1995. So it’s not late to join the ride 😃.

What’s missing right know is the netscape web browser or the iPhone which will bring this technology to mainstream.

Source: Simple Token Deck

I invest in ideas which I think have great potentials for the future. To invest in these ideas the companies behind it make an Initial Coin Offering also called ICO. For example at an Initial Public Offering you can buy stocks from a company and it’s highly regulated. At ICO’s companies present their idea in a white paper, people can buy tokens from the company and they are not highly regulated. The value of these tokens can increase if the idea gets executed well and more and more people buy these tokens.

You can read more about it here.

The important thing is what I’ve learned so far that you have to do your research about a coin or ICO and only invest if you’re behind the idea and opportunities which they provide. So even if others tell you, you should invest in the next big thing X, you should just do your own research and then only invest if you are really behind the idea.

Another reason what I like about cryptocurrencies is that unlike other forms of currency that are government regulated, cryptocurrencies use decentralized technology. That allows you to secure payments and store money without using your name or going through a bank. You are not dependent from a bank anymore. You are just responsible for the coins you hold. In my opinion thats a good thing but if you lose your keys/passwords to access your wallet, you can lose all your coins. So it’s still risky.

Some coins/tokens which I support:

Bitcoin (BTC)

It’s just the first decentralized digital currency and proves that the system can work without a central repository or single administrator. Now since 2009. There are better currencies out there, but I share the opinion like many others that bitcoin is a store of value just like gold.

Ethereum (ETH)

What Bitcoin does for money, Ethereum does for everything else. Ethereum os a blockchain that allows smart contracts and building decentralized applications upon it’s blockchain. Bitcoin on the other hand is a peer to peer technology and to be used as a form of digital currency. There is a nice analogy of Ethereum as a tcp/ip in comparison to Bitcoin as your email.

NEO (NEO)

In short NEO is the chinese version of Ethereum. It’s like if you compare Amazon and Alibaba. A nice comparison you can find here.

Verge (XVG)

Edward Snowden is often quoted saying — “Bitcoin is great, but it’s not private. And we know that if it’s not private, it’s not secure”. The Wraith Protocol has answered this calling. With Verge you can decide if you want to have private or public transactions. You can read more about it here

IOTA (MIOTA)

What most users like is that IOTA has zero transactional fees. There are no mining benefits. Like the name already indicates this currency is designed for the Internet of Things. You can read more about it here and here

EOS (EOS)

EOS is promising to be a new blockchain operating system faster and more scalable than Ethereum that will allow users to build decentralized applications more efficiently. On of the differences to mention are transactions per seconds which can be handled by EOS. EOS will support millions of transactions per seconds while Ethereum under load from real applications is likely to support 10 transactions per seconds. You can read more about it here

Red Pulse (RPX)

The first token which is based on the NEO blockchain. Red Pulse is a market intelligence platform covering China’s economy and capital markets. By creating a global community around a common interest, incentivizing participants to produce truly relevant research and providing technology-enabled analysis tools, they seek to solve the problem that all of us face today: Information Overload.

Simple Token (ST)

Simple Token lets you launch your own branded tokens and turn your business into a dynamic ecosystem. For example Facebook could use Simple Token to launch their own branded tokens and let users earn them for creating content or let users buy content with these tokens.

In the end nobody knows how cryptocurrencies will evolve in the next years. One Bitcoin could be worth more than a $1 Million or it can be worth nothing (I believe in the former). But in my opinion I honestly don’t think that Cryptocurrencies will disappear. If Bitcoin or Ethereum won’t succeed then there will be something else that will succeed. But until then I will enjoy the ride and support cryptocurrencies as much as I can.

Why I invest in Bitcoin and other Cryptocurrencies

Source: virtualrealitytimes.com and Unsplash by eberhard grossgasteiger

First of all this story is my personal opinion and not a financial advice! Never invest in cryptos more than you can afford to lose and always try to keep them in your own wallet instead of a trading exchange.

Two quotes two start with this story:

Asking these people about Bitcoin is like asking a taxi driver what he thinks about Uber or a horse and buggy manufacturer what he thinks about cars. Their opinions are worth less than nothing. — What Will Bitcoin Look Like in Twenty Years? by Daniel Jeffries
Explaining Bitcoin to a bank feels like explaining what Amazon.com is to Barnes and Nobles — From the documentation The Rise and Rise of Bitcoin

In this post I won’t explain what Bitcoin or Cryptocurrencies are in general. There are enough resources all over the internet which explain it already in a really good way. For example the Youtube channel Cold Fusion:

or watch the Ted Talk from Don Tapscott to understand how the underlying technology, the blockchain is changing money and business:

or if you want to read then I can recommend The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic by Paul Vigna and Michael J. Casey:

Finally to start answering the question from the story Why I invest in Bitcoin and other Cryptocurrencies.

The last few years I thought about investing in companies like Google, Facebook, Apple, Amazon or Tesla for example because I just like how they innovate and make progress.

But then in July this year colleagues were talking more and more about Bitcoins and other Cryptocurrencies and cause I’m a tech guy I said to myself I need to invest at least a weekend to research about this stuff and try to understand what it is and what you can do with it. I was hooked and I decided to go all in into cryptocurrencies instead of buying stocks. I was digging deeper and deeper the rabbit hole and since then I follow some specific news sites, youtube channels and slack channels of different cryptocurrencies and I believe that this whole topic will change the future how we pay and do other stuff, but for now until this will happen we are still in the phase which kind of currency and technology will be the Google, Facebook, Apple, Amazon or Tesla in the future of Cryptocurrencies. So currently it’s the time to support your favorite coins, ideas and invest in them.

There are two things which pop up in my mind when I’m thinking about why I want to be part of this:

The Internet

It has its mainstream moment in 1995 when netscape released its web browser. At that point, the internet had already been around for 15 years.

And today 22 years later we have companies and their products like Amazon, Facebook, Google and Apple which just rule the World Wide Web and App World.

There where many naysayers regarding to the internet what you can do with it, but today we use it every day for work, for private stuff and so on.

Smartphones

In my opinion smartphones had their mainstream moments when Apple introduced the iPhone. And that was in 2007. But the iPhone was not the first phone which you could use via a touch screen (btw Apple was working first on the iPad before there were working on the iPhone). It was Palm Inc. with their Pilot 1000 and Pilot 5000 (also known as PDA) back in 1996.

There where also many naysayers and people laughing regarding to the iPhone. The best example is Steve Ballmer:

Think about it with which device we interact most of the day. It’s a smartphone.

I have to admit that I remember a situation in 2008 when someone came to me and showed me his iPhone jailbroken and showed me all the Apps and how simple it was to use it with the touchscreen. I just thought “How stupid is this”. Today I think about it twice if someone comes to me and tells me about a new thing and I do my own research instead of directly making an opinion about it without knowing what it really is.

Today Bitcoin and the Blockchain exists only 8 years. And if you look at the number from August 2017 how many internet users have a crypto wallet, we are currently in the same timeframe which the internet was in 1995. So it’s not late to join the ride 😃.

What’s missing right know is the netscape web browser or the iPhone which will bring this technology to mainstream.

Source: Simple Token Deck

I invest in ideas which I think have great potentials for the future. To invest in these ideas the companies behind it make an Initial Coin Offering also called ICO. For example at an Initial Public Offering you can buy stocks from a company and it’s highly regulated. At ICO’s companies present their idea in a white paper, people can buy tokens from the company and they are not highly regulated. The value of these tokens can increase if the idea gets executed well and more and more people buy these tokens.

You can read more about it here.

The important thing is what I’ve learned so far that you have to do your research about a coin or ICO and only invest if you’re behind the idea and opportunities which they provide. So even if others tell you, you should invest in the next big thing X, you should just do your own research and then only invest if you are really behind the idea.

Another reason what I like about cryptocurrencies is that unlike other forms of currency that are government regulated, cryptocurrencies use decentralized technology. That allows you to secure payments and store money without using your name or going through a bank. You are not dependent from a bank anymore. You are just responsible for the coins you hold. In my opinion thats a good thing but if you lose your keys/passwords to access your wallet, you can lose all your coins. So it’s still risky.

Some coins/tokens which I support:

Bitcoin (BTC)

It’s just the first decentralized digital currency and proves that the system can work without a central repository or single administrator. Now since 2009. There are better currencies out there, but I share the opinion like many others that bitcoin is a store of value just like gold.

Ethereum (ETH)

What Bitcoin does for money, Ethereum does for everything else. Ethereum os a blockchain that allows smart contracts and building decentralized applications upon it’s blockchain. Bitcoin on the other hand is a peer to peer technology and to be used as a form of digital currency. There is a nice analogy of Ethereum as a tcp/ip in comparison to Bitcoin as your email.

NEO (NEO)

In short NEO is the chinese version of Ethereum. It’s like if you compare Amazon and Alibaba. A nice comparison you can find here.

Verge (XVG)

Edward Snowden is often quoted saying — “Bitcoin is great, but it’s not private. And we know that if it’s not private, it’s not secure”. The Wraith Protocol has answered this calling. With Verge you can decide if you want to have private or public transactions. You can read more about it here

IOTA (MIOTA)

What most users like is that IOTA has zero transactional fees. There are no mining benefits. Like the name already indicates this currency is designed for the Internet of Things. You can read more about it here and here

EOS (EOS)

EOS is promising to be a new blockchain operating system faster and more scalable than Ethereum that will allow users to build decentralized applications more efficiently. On of the differences to mention are transactions per seconds which can be handled by EOS. EOS will support millions of transactions per seconds while Ethereum under load from real applications is likely to support 10 transactions per seconds. You can read more about it here

Red Pulse (RPX)

The first token which is based on the NEO blockchain. Red Pulse is a market intelligence platform covering China’s economy and capital markets. By creating a global community around a common interest, incentivizing participants to produce truly relevant research and providing technology-enabled analysis tools, they seek to solve the problem that all of us face today: Information Overload.

Simple Token (ST)

Simple Token lets you launch your own branded tokens and turn your business into a dynamic ecosystem. For example Facebook could use Simple Token to launch their own branded tokens and let users earn them for creating content or let users buy content with these tokens.

In the end nobody knows how cryptocurrencies will evolve in the next years. One Bitcoin could be worth more than a $1 Million or it can be worth nothing (I believe in the former). But in my opinion I honestly don’t think that Cryptocurrencies will disappear. If Bitcoin or Ethereum won’t succeed then there will be something else that will succeed. But until then I will enjoy the ride and support cryptocurrencies as much as I can.

“I’ll never invest in an ICO again!”…

…is the kind of thing you’re bound to hear a lot in the next months .

It never fails:

Bull market + Cool New Technology + Low Entry Threshold = people getting burnt.

2017 has been rife with ICO’s and, with it, a considerable amount of projects that have failed, or didn’t even succeed in getting off the ground.

Earlier this fall, Vitalik Buterin, Founder of Ethereum — a blockchain-based token widely used in ICO’s — speculated that the crytpo-market was experiencing an ICO bubble which was unsustainable. It’s interesting to note that while Buterin may have a point, he’s also indirectly responsible for this bubble after launching his own Ethereum blockchain through and ICO and seeing the value of his digitalized asset multiplied by more than 40x over the first 7 months of 2017.

While some ICO’s have been successful for both parties- developers and investors - several of the more recent, high-profile, launches have seen security breaches, rumors causing their price to crash in a matter of weeks, and left thousands of backers in a daze. What happened? Where did my money go? Will the price go back up? Who is responsible for this?

Obviously, unregulated investment is a gamble, one that’s not sufficiently explained to newcomers in the world of crypto-finance. Second, the recent boom of certain cryptos over the summer attracted high-risk capital, whales that could afford to lose a couple of thousand dollars on a venture, and which in turn attracted smaller fish who believed that once big money got in the game their investment would be safe.

One such example of this is ChainLink, a project launched last August aiming to make SmartContracts decentralized and cross-platform. I won’t go into the fundamentals here but let’s just say the idea was clever, the project seemed sensible and people were attracted to it. Unfortunately, after ChainLink ended their ICO and raised over $30 Million, the dev team went silent and the technology failed to materialize. To makes things worse the price action around the token is volatile, and has fallen by over 25% since it’s initial listing back in September.

Is this enough to call ChainLink a scam? Although the company’s website hasn’t posted any press release since August 2017 and their Twitter account went mysteriously silent for nearly 3 months, probably not (NA: As I’m writing this, ChainLink’s twitter accounting is suddenly awakening from it’s 3 month slumber by announcing an Airdrop of tokens…not sure if that’s what backers wanted to hear).

That hasn’t stopped many of their early investors from doing so and simply contributed to the ill-reputation the crytpo market keeps on getting. What appears to be the takeaway from the ChainLink experience is “don’t invest in an ICO until there’s proven technology behind it”. Blockchain is a complex technology and even working concepts can prove to be imperfect, all the more reason to hold off from throwing money at ideas until they can be implemented.

The problem with this simple rule is that developers will argue they require funding to complete and publish their new tech and that’s a legitimate argument. Requiring ICO’s to show proof of a working concept before collecting funds could be a possible solution to this, though it would be complicated guaranteeing the security of such a vetting process from cyber-espionage and counterfeit.

In September, a new ICO was announced in the streets of London by way of flashy billboards inviting all those whop had missed out on the Bitcoin craze to invest in the next Mass-Market crypto, Electroneum. The concept behind Electroneum was to allow mining on smartphones and thus introduce the entire world’s population to the basics of crypto-currency. Electroneum’s team, headed by tech-entrepreneur Richard Ellis, touted that mobile mining would revolutionize mining for the entire industry and allow millions, even billions, to start easily accumulating and exchanging Electroneum from their mobile phones.

While undeniably innovative, Ellis’s concept was far from being the most complex to ever be thrown at the blockchain. The founders even explained that mobile-mining wouldn’t even really be a thing, they would simply “Simul-Mine” for the user based on the potential performance their phone was capable of. The real beauty behind the Electroneum ICO was their marketing; an expensive , mass-market campaign, a sleek website and nicely designed app that was already available on Android (though it did absolutely nothing), and public endorsements from figures of the investing world.

Electroneum succeeded in collecting $40 Million and became the largest ever ICO to date. When the official launch date of November 1st rolled around and investors around the world were getting ready to transfer their coins to exchanges (so far, only Cryptopia has listed this coin), the news broke that Electroneum’s server had been victim of a cyber-attack and, in order to secure the user’s funds, the mobile wallet release would be postponed. This was the first crack in the wall.

It quickly appeared that while investors couldn’t access their funds, others could. Miners and, supposedly, the Founders and dev team, started selling their Electroneum tokens (Ticker symbol ETN) on the sole exchange that listed it. The price rose quickly and is now sitting at 0.00000445 BTC, down from over 0.00001200 BTC last week. the ICO price for an ETN coin was on average 150 Sats…the second crack on the wall had just appeared.

While many still believe that Electroneum will rise from its ashes and offer users a complete product shortly, many have also chalked it up to a loss and moved on…wiser. Like with ChainLink, this botched ICO has shaken the confidence of many and distilled a general feeling of discomfort whenever a new ICO is brought into the lime light.

This isn’t to say ChainLink and Electroneum were scams, more likely over-hyped fundraisers in an highly unregulated ecosystem offering little guaranteesm and whose core promise is still a ways off from being delivered (if ever). I haven’t said anything about ICO’s I believe to be obvious scams — the list would be too long- but I believe poorly executed blockcahin launches are proving to be just as damageable to the booming crypto- economy as e-mail phishing scams are to legitimate Nigerian businessmen.

One thing will never change, greed is part of human nature. No matter how hard we want to fight it (sometimes) it’s inextricable from our desire to succeed. The scammers who use ICO’s and steal your money know that, and that’s why they’ll always make their offer as attractive as possible. The “it’s too good to be true” reflex doesn’t kick-in soon enough foremost people, allowing unscrupulous individuals to make a profit and disappear before it’s too late. Do you see Google or Amazon offering referral bonuses to brokers who sell their stock? No, that’s because the company’s value is authentic, concrete, and discounts or bonuses aren’t necessary to attract capital.

Aside from referral bonuses, which should really be called by their real names, “Pyramid Schemes”, what are the other tell-tale signs that an ICO is a scam? Unfortunately there aren’t any. Many goods ideas will come out of sketchy looking developers, and many flashy brands will turn out to be nothing more than empty shells. This doesn’t mean however that there aren’t any signs that we should be careful for:

 1. Incomplete / Unfinished Tech : Even if you’re not a coding god, finding the company’s technical whitepaper is a good start. Running it by some people who know what’s up is even better. While “Decentralized Oracles” and “Mobile Mining” may sound cool, any ICO claiming to have revolutionized the blockchain should be able to prove it first.
 2. Securing your investment: Does the ICO’s website and user interface seem trustworthy? Are you required to enter a password? 2FA Code?
  If an ICO’s website doesn’t offer the same amount of security as, for example your bank’s, why are you trusting them to hold on to your money?
 3. Complying to regulation: If you are an American or Chinese citizen, you should know that your country has forbidden you from investing in ICO’s. Any ICO homepage that doesn’t mention this, either by blocking your IP or another type of KYC check should raise some questions. To anyone else this should also be an important detail that informs on the seriousness of a project.
 4. Pre-Mine: Were any of the coins pre-mined? If so, how many? Pre-mining isn’t necessarily a discriminating feature and many coins I hold have a good market cap while having been pre-mined (Dash, Zcash, for example) but I do tend to be wary of projects still doing this today, since it seems to make a Pump and Dump too easy when the coin is launched.
 5. Burning excess tokens: Does the whitepaper give any detail as to what will be done with the tokens that are eventually not sold during the ICO phase? If not, then there’s something fishy going on…
 6. Though I’ve already mentioned it, I’ll repeat it again for the sake of getting it onto this list, Referral Bonus are red flags. Trust me on this, I’ve learned the hard way and gotten some good friends pretty angry. A good project with decent tech doesn’t need to give discounts, but scammers counting on greed and confirmation bias do so because they know it works.

Whenever someone asks if crypto-currency isn’t just used for black market goods, laundering money and scamming people out of their savings, I always think to myself “Isn’t that what people are already doing with state-controlled, fiat currencies?”. Realizing this, it also appears what immense advantages there would be for the entire community to making the digitalized economy free of such misdoings by the corrupt few.

We should hope that developers and investors work together to weed out fraudulent schemes and promote responsible business practices. If we can show regulators that the alt-coin market is safer than Wall Street, all without their intervention, imagine what that could mean for the future of crypto-currency.

-Manny Pulate

Disclaimer : The author doesn’t have any stake in ChainLink, however he holds a small amount of Electroneum though he doubts it’ll ever do him any good.

“I’ll never invest in an ICO again!”…

…is the kind of thing you’re bound to hear a lot in the next months .

It never fails:

Bull market + Cool New Technology + Low Entry Threshold = people getting burnt.

2017 has been rife with ICO’s and, with it, a considerable amount of projects that have failed, or didn’t even succeed in getting off the ground.

Earlier this fall, Vitalik Buterin, Founder of Ethereum — a blockchain-based token widely used in ICO’s — speculated that the crytpo-market was experiencing an ICO bubble which was unsustainable. It’s interesting to note that while Buterin may have a point, he’s also indirectly responsible for this bubble after launching his own Ethereum blockchain through and ICO and seeing the value of his digitalized asset multiplied by more than 40x over the first 7 months of 2017.

While some ICO’s have been successful for both parties- developers and investors - several of the more recent, high-profile, launches have seen security breaches, rumors causing their price to crash in a matter of weeks, and left thousands of backers in a daze. What happened? Where did my money go? Will the price go back up? Who is responsible for this?

Obviously, unregulated investment is a gamble, one that’s not sufficiently explained to newcomers in the world of crypto-finance. Second, the recent boom of certain cryptos over the summer attracted high-risk capital, whales that could afford to lose a couple of thousand dollars on a venture, and which in turn attracted smaller fish who believed that once big money got in the game their investment would be safe.

One such example of this is ChainLink, a project launched last August aiming to make SmartContracts decentralized and cross-platform. I won’t go into the fundamentals here but let’s just say the idea was clever, the project seemed sensible and people were attracted to it. Unfortunately, after ChainLink ended their ICO and raised over $30 Million, the dev team went silent and the technology failed to materialize. To makes things worse the price action around the token is volatile, and has fallen by over 25% since it’s initial listing back in September.

Is this enough to call ChainLink a scam? Although the company’s website hasn’t posted any press release since August 2017 and their Twitter account went mysteriously silent for nearly 3 months, probably not (NA: As I’m writing this, ChainLink’s twitter accounting is suddenly awakening from it’s 3 month slumber by announcing an Airdrop of tokens…not sure if that’s what backers wanted to hear).

That hasn’t stopped many of their early investors from doing so and simply contributed to the ill-reputation the crytpo market keeps on getting. What appears to be the takeaway from the ChainLink experience is “don’t invest in an ICO until there’s proven technology behind it”. Blockchain is a complex technology and even working concepts can prove to be imperfect, all the more reason to hold off from throwing money at ideas until they can be implemented.

The problem with this simple rule is that developers will argue they require funding to complete and publish their new tech and that’s a legitimate argument. Requiring ICO’s to show proof of a working concept before collecting funds could be a possible solution to this, though it would be complicated guaranteeing the security of such a vetting process from cyber-espionage and counterfeit.

In September, a new ICO was announced in the streets of London by way of flashy billboards inviting all those whop had missed out on the Bitcoin craze to invest in the next Mass-Market crypto, Electroneum. The concept behind Electroneum was to allow mining on smartphones and thus introduce the entire world’s population to the basics of crypto-currency. Electroneum’s team, headed by tech-entrepreneur Richard Ellis, touted that mobile mining would revolutionize mining for the entire industry and allow millions, even billions, to start easily accumulating and exchanging Electroneum from their mobile phones.

While undeniably innovative, Ellis’s concept was far from being the most complex to ever be thrown at the blockchain. The founders even explained that mobile-mining wouldn’t even really be a thing, they would simply “Simul-Mine” for the user based on the potential performance their phone was capable of. The real beauty behind the Electroneum ICO was their marketing; an expensive , mass-market campaign, a sleek website and nicely designed app that was already available on Android (though it did absolutely nothing), and public endorsements from figures of the investing world.

Electroneum succeeded in collecting $40 Million and became the largest ever ICO to date. When the official launch date of November 1st rolled around and investors around the world were getting ready to transfer their coins to exchanges (so far, only Cryptopia has listed this coin), the news broke that Electroneum’s server had been victim of a cyber-attack and, in order to secure the user’s funds, the mobile wallet release would be postponed. This was the first crack in the wall.

It quickly appeared that while investors couldn’t access their funds, others could. Miners and, supposedly, the Founders and dev team, started selling their Electroneum tokens (Ticker symbol ETN) on the sole exchange that listed it. The price rose quickly and is now sitting at 0.00000445 BTC, down from over 0.00001200 BTC last week. the ICO price for an ETN coin was on average 150 Sats…the second crack on the wall had just appeared.

While many still believe that Electroneum will rise from its ashes and offer users a complete product shortly, many have also chalked it up to a loss and moved on…wiser. Like with ChainLink, this botched ICO has shaken the confidence of many and distilled a general feeling of discomfort whenever a new ICO is brought into the lime light.

This isn’t to say ChainLink and Electroneum were scams, more likely over-hyped fundraisers in an highly unregulated ecosystem offering little guaranteesm and whose core promise is still a ways off from being delivered (if ever). I haven’t said anything about ICO’s I believe to be obvious scams — the list would be too long- but I believe poorly executed blockcahin launches are proving to be just as damageable to the booming crypto- economy as e-mail phishing scams are to legitimate Nigerian businessmen.

One thing will never change, greed is part of human nature. No matter how hard we want to fight it (sometimes) it’s inextricable from our desire to succeed. The scammers who use ICO’s and steal your money know that, and that’s why they’ll always make their offer as attractive as possible. The “it’s too good to be true” reflex doesn’t kick-in soon enough foremost people, allowing unscrupulous individuals to make a profit and disappear before it’s too late. Do you see Google or Amazon offering referral bonuses to brokers who sell their stock? No, that’s because the company’s value is authentic, concrete, and discounts or bonuses aren’t necessary to attract capital.

Aside from referral bonuses, which should really be called by their real names, “Pyramid Schemes”, what are the other tell-tale signs that an ICO is a scam? Unfortunately there aren’t any. Many goods ideas will come out of sketchy looking developers, and many flashy brands will turn out to be nothing more than empty shells. This doesn’t mean however that there aren’t any signs that we should be careful for:

 1. Incomplete / Unfinished Tech : Even if you’re not a coding god, finding the company’s technical whitepaper is a good start. Running it by some people who know what’s up is even better. While “Decentralized Oracles” and “Mobile Mining” may sound cool, any ICO claiming to have revolutionized the blockchain should be able to prove it first.
 2. Securing your investment: Does the ICO’s website and user interface seem trustworthy? Are you required to enter a password? 2FA Code?
  If an ICO’s website doesn’t offer the same amount of security as, for example your bank’s, why are you trusting them to hold on to your money?
 3. Complying to regulation: If you are an American or Chinese citizen, you should know that your country has forbidden you from investing in ICO’s. Any ICO homepage that doesn’t mention this, either by blocking your IP or another type of KYC check should raise some questions. To anyone else this should also be an important detail that informs on the seriousness of a project.
 4. Pre-Mine: Were any of the coins pre-mined? If so, how many? Pre-mining isn’t necessarily a discriminating feature and many coins I hold have a good market cap while having been pre-mined (Dash, Zcash, for example) but I do tend to be wary of projects still doing this today, since it seems to make a Pump and Dump too easy when the coin is launched.
 5. Burning excess tokens: Does the whitepaper give any detail as to what will be done with the tokens that are eventually not sold during the ICO phase? If not, then there’s something fishy going on…
 6. Though I’ve already mentioned it, I’ll repeat it again for the sake of getting it onto this list, Referral Bonus are red flags. Trust me on this, I’ve learned the hard way and gotten some good friends pretty angry. A good project with decent tech doesn’t need to give discounts, but scammers counting on greed and confirmation bias do so because they know it works.

Whenever someone asks if crypto-currency isn’t just used for black market goods, laundering money and scamming people out of their savings, I always think to myself “Isn’t that what people are already doing with state-controlled, fiat currencies?”. Realizing this, it also appears what immense advantages there would be for the entire community to making the digitalized economy free of such misdoings by the corrupt few.

We should hope that developers and investors work together to weed out fraudulent schemes and promote responsible business practices. If we can show regulators that the alt-coin market is safer than Wall Street, all without their intervention, imagine what that could mean for the future of crypto-currency.

-Manny Pulate

Disclaimer : The author doesn’t have any stake in ChainLink, however he holds a small amount of Electroneum though he doubts it’ll ever do him any good.

Bitcoin Price Analysis: Market Correction Could See Lows of $5,800

In our last discussion of the bitcoin market, an emphasis was placed on the $7,000 support level because it represented a historic point of interest and it showed strong signs of support — a break of which would ultimately prove to have a strong downward move following afterward.

Bitcoin has since broken the $7,000 support level. It then took an immediate $500–$600 move downward and has, thus far, shown little interest in bouncing upward. Taking the whole move into view, we can see quite clearly that we completed a Wyckoff Distribution phase on the 30-minute candle; we are now heading downward as the supply is overwhelming the market:

Figure_1 (19).JPGFigure 1: BTC-USD, 30-Minute Candles, Wyckoff Distribution

Figure 1 shows a breakdown of the $7,000 support level, ultimately timed with the Last Point of Supply (LPSY) for this distribution phase. The LPSY represents the final, overwhelming abundance of supply in the market. As the price pushes lower, the supply outweighs the demand in the market and, as we are seeing in the current market, there is very little desire to buy at these prices.

Figure_2 (16).JPGFigure 2: BTC-USD, 1-Day Candles, Macro Parabolic Trend

Figure 2 shows the rejection of the linear ascending resistance line (shown in pink). This trendline has historically proven to be a point of reversal and, at the time of the article, is rejecting the trendline for the fourth time. If we follow the correction trend, we can expect an ultimate test of the lower parabolic curve that has proven to be support over the course of the last two years.

Figure_3 (15).JPGFigure 3: BTC-USD, 2-Hour Candles, Fibonacci Retracement Set

As predicted in the previous bitcoin analysis, we are currently finding support along the 23% Fibonacci Retracement values in the lower $6,500s. Historically, these values haven’t proven to be a significant market value, so I would not at all be surprised to see a test of the 38% values sometime soon. Figure 3 shows a lot of market activity and a well-established baseline of support in the 38% values. If the 23% values break and don’t hold support, we can definitely expect strong support in the 38% values that will require multiple tests if it tries to break the 38% support.

Summary:

 1. Bitcoin broke below the $7,000 support level and ultimately completed a Wyckoff Distribution phase.

 2. Prior to the breakdown in price, the market rejected the historic resistance line, which has signaled a strong reversal point throughout the market’s history.

 3. We are currently finding support on the 23% retracement values, but ultimately the stronger support will be found on the 38% values in the $5,800s.

Trading and investing in digital assets like bitcoin and ether is highly speculative and comes with many risks. This analysis is for informational purposes and should not be considered investment advice. Statements and financial information on Bitcoin Magazine and BTC Media related sites do not necessarily reflect the opinion of BTC Media and should not be construed as an endorsement or recommendation to buy, sell or hold. Past performance is not necessarily indicative of future results.

INVEZT IN VEZT!!!!

Since the birth of economics, man has always been plagued about the supply of resources to buy and sell. May it be product and services or untapped resources. The main question here is “ What do I sell? What do I need to invest in?”. My answer to that is CRYPTO. Lately, Bitcoin and other altcoins have been making headlines and a name for themselves around the world. From the great increase in Bitcoin price to China banning ICOs and cryptocurrencies. But this never stopped Crypto from growing, new platforms coming out and new tokens/coins are being released.

But have you ever heard of music being an untapped resource for trading and investment? Yes, you heard me right. Music and crypto combo can result in bigger ROI for investors. This is where VEZT comes into play and help us to tap this music resource.

WHAT IS VEZT?

VEZT is an app which can help monetize the songs of music artist in a form of shares. The platform works in an app which would be easily accessible for the artist, music fans, and right buyers. I believe Vezt is a revolutionary and unique new platform that gives artists and rights holders take control over their new or existing songs by capitalizing on the shares of their songs and selling these shares to their fan or right buyers.The VEZT platform uses blockchain technology to track and collect royalty income in the open. VEZT works like a marketplace for artists to sell their songs and make a living from it.

HOW VEZT WORKS? (Got this info from VEZT.CO website)

Artists and rights holders choose how much they’d like to raise from a part or fraction of their song, the reversion term and set a date for the Initial Song Offering (ISO™).

Rights-buyers (including fans, music professionals, and brands) on VEZT, buy song rights during the ISO™, and the artists receive funds credited to their account immediately.

The song rights information is encoded on VEZT’s blockchain.

Song royalties are then collected from Performing Rights Organizations (“PROs”) in 137 countries around the world, as well as STEM.is, which aggregates digital performance royalties from Spotify, iTunes, YouTube, Pandora, etc.

Vezt transfers those earnings back to the artists and rights-buyers, creating a new marketplace, with no limits on new and exciting music artists will create.

How artists benefit from VEZT?

Artists are able to raise funds directly to their account by creating ISO (Initial Song Offering). The can set his own Cap for the fundraising which would be very beneficial for an artist to make money and capitalize.

How rights-buyers benefit from VEZT?

Any rights-buyer can use Vezt to secure partial ownership of new and existing music. VEZT also offers unique value to brands and agencies who want to leverage deep libraries of musical content in order to connect with their audiences. In simple terms, just like artist, music professions also capitalize and gain their RIO faster and more secure.

How music fans benefit from VEZT?

Music fans not just enjoy their artist music but also earns from investing per song basis. It’s like their working hand in hand with the artist in creating the song but it’s more on the financial side or shares that they bought. One thing that I like about it is that you don’t need to invest big amounts but for fans, they can invest in just a portion of 1 VEZT token.

WHY INVEST IN VEZT?

I believe that VEZT is worth the investment. There’s not a lot of ICO in the market right now which has the same concept or platform as VEZT. This is a very unique and profitable resource because a lot of people love and live with MUSIC.

VEZT lets music fans share ownership with artists in their favorite songs.

It’s not every day that you get a piece of the pie. Investing in VEZT gives you the opportunity to own a share of the favorite songs that you love. It’s like your interacting with the artist in planning or funding his songs. It’s like funding the song and getting your money back or RIO.

I also like the mission of VEZT which targets not just the capitalist but also the fans and music lovers. So by the end of the day, the bottom line is that everybody will be happy.

VEZT MISSION: (Got this info from VEZT.CO website)

It allows fans, friends, rights-buyers and brands to partner with artists on a song-by-song basis, sharing directly in whole or fractional IP ownership.

It provides artists with an equitable and transparent platform to easily and quickly monetize new or existing songs.

VEZT creates a true marketplace for songs, where tracking and collection of royalties and licensing income is transparent and in real time.

VEZT delivers to artists the opportunity to make a living from the fruits of their work, without unnecessary impediments that keep them from focusing on what truly matters — their music.

VEZT strengthens the relationship between artists and those that appreciate their music, in a meaningful way, where a true partnership can be formed and mutual benefits derived

INVEZT IN VEZT!!!!

Since the birth of economics, man has always been plagued about the supply of resources to buy and sell. May it be product and services or untapped resources. The main question here is “ What do I sell? What do I need to invest in?”. My answer to that is CRYPTO. Lately, Bitcoin and other altcoins have been making headlines and a name for themselves around the world. From the great increase in Bitcoin price to China banning ICOs and cryptocurrencies. But this never stopped Crypto from growing, new platforms coming out and new tokens/coins are being released.

But have you ever heard of music being an untapped resource for trading and investment? Yes, you heard me right. Music and crypto combo can result in bigger ROI for investors. This is where VEZT comes into play and help us to tap this music resource.

WHAT IS VEZT?

VEZT is an app which can help monetize the songs of music artist in a form of shares. The platform works in an app which would be easily accessible for the artist, music fans, and right buyers. I believe Vezt is a revolutionary and unique new platform that gives artists and rights holders take control over their new or existing songs by capitalizing on the shares of their songs and selling these shares to their fan or right buyers.The VEZT platform uses blockchain technology to track and collect royalty income in the open. VEZT works like a marketplace for artists to sell their songs and make a living from it.

HOW VEZT WORKS? (Got this info from VEZT.CO website)

Artists and rights holders choose how much they’d like to raise from a part or fraction of their song, the reversion term and set a date for the Initial Song Offering (ISO™).

Rights-buyers (including fans, music professionals, and brands) on VEZT, buy song rights during the ISO™, and the artists receive funds credited to their account immediately.

The song rights information is encoded on VEZT’s blockchain.

Song royalties are then collected from Performing Rights Organizations (“PROs”) in 137 countries around the world, as well as STEM.is, which aggregates digital performance royalties from Spotify, iTunes, YouTube, Pandora, etc.

Vezt transfers those earnings back to the artists and rights-buyers, creating a new marketplace, with no limits on new and exciting music artists will create.

How artists benefit from VEZT?

Artists are able to raise funds directly to their account by creating ISO (Initial Song Offering). The can set his own Cap for the fundraising which would be very beneficial for an artist to make money and capitalize.

How rights-buyers benefit from VEZT?

Any rights-buyer can use Vezt to secure partial ownership of new and existing music. VEZT also offers unique value to brands and agencies who want to leverage deep libraries of musical content in order to connect with their audiences. In simple terms, just like artist, music professions also capitalize and gain their RIO faster and more secure.

How music fans benefit from VEZT?

Music fans not just enjoy their artist music but also earns from investing per song basis. It’s like their working hand in hand with the artist in creating the song but it’s more on the financial side or shares that they bought. One thing that I like about it is that you don’t need to invest big amounts but for fans, they can invest in just a portion of 1 VEZT token.

WHY INVEST IN VEZT?

I believe that VEZT is worth the investment. There’s not a lot of ICO in the market right now which has the same concept or platform as VEZT. This is a very unique and profitable resource because a lot of people love and live with MUSIC.

VEZT lets music fans share ownership with artists in their favorite songs.

It’s not every day that you get a piece of the pie. Investing in VEZT gives you the opportunity to own a share of the favorite songs that you love. It’s like your interacting with the artist in planning or funding his songs. It’s like funding the song and getting your money back or RIO.

I also like the mission of VEZT which targets not just the capitalist but also the fans and music lovers. So by the end of the day, the bottom line is that everybody will be happy.

VEZT MISSION: (Got this info from VEZT.CO website)

It allows fans, friends, rights-buyers and brands to partner with artists on a song-by-song basis, sharing directly in whole or fractional IP ownership.

It provides artists with an equitable and transparent platform to easily and quickly monetize new or existing songs.

VEZT creates a true marketplace for songs, where tracking and collection of royalties and licensing income is transparent and in real time.

VEZT delivers to artists the opportunity to make a living from the fruits of their work, without unnecessary impediments that keep them from focusing on what truly matters — their music.

VEZT strengthens the relationship between artists and those that appreciate their music, in a meaningful way, where a true partnership can be formed and mutual benefits derived

Cryptonetix Press Release Important Information

Cryptonetix Press Release Important Information

We are pleased to announce that the Cryptonetix Presale has been very successful and as we prepare for the full ICO would like to thank those investors that have taken up the discounts on offer during this period.

There are still 7 days left of the presale to take advantage of these discounts so Sign up at www.cryptonetix.com

www.cryptonetix.com or twitter.com/cryptonetix creating the premier blockchain assets management, analytics, funding and resource platform for the Cryptocurrency markets.


Cryptonetix Press Release Important Information was originally published in Cryptonetix on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Cryptonetix Press Release Important Information

Cryptonetix Press Release Important Information

We are pleased to announce that the Cryptonetix Presale has been very successful and as we prepare for the full ICO would like to thank those investors that have taken up the discounts on offer during this period.

There are still 7 days left of the presale to take advantage of these discounts so Sign up at www.cryptonetix.com

www.cryptonetix.com or twitter.com/cryptonetix creating the premier blockchain assets management, analytics, funding and resource platform for the Cryptocurrency markets.


Cryptonetix Press Release Important Information was originally published in Cryptonetix on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Zen Protocol ICO Analysis: Better Smart Contracts, Connected to Bitcoin

Executive Summary. November 6, 2017

Zen Protocol (ZEN) description

Zen aims to enable secure peer-to-peer transactions on a blockchain, making it unnecessary to have intermediaries like banks and/or brokers. The platform has a “side-chain functionality” for Bitcoin along with its own PoW system where every Zen Node is also a Bitcoin node. Zen will support smart contracts without using a virtual machine, in contrast to Ethereum. It will allow to achieve more efficient execution.

Consequently, assets that react to events on the Bitcoin network can be created. Furthermore Zen allows anyone to act as an Oracle for external events such as the prices quoted in the stock market. In addition to this, Zen is the the first platform to have built in full formal verification which fixes the risk of bugs and some of the common problems like running out of gas. The Zen token will be used to activate contracts and pay rent for them to remain active.

A working demo is available at http://alpha.zenprotocol.com/

Hardcap and valuation

Zen Protocol plans to raise a nominal value of (discounts are “paid for” by them) 7,000 BTC. Out of that cap, 3,000 BTC is available during the pre-sale. Of the remaining amount, the Zen protocol team earmarked 50% for technical development, and another 50% for business development/sales.

During the genesis block, 20 million Zen tokens will be made available. 60% of the total amount goes to investors, 32.5% to the team, and 7.5%, goes into reserves. The team tokens are vested on a 3-year schedule, with a right-skewed tail (i.e. employees get more in the last months than in the first few months). So, in reality, only the 60% will be available at the genesis block, totaling 12 million ZEN.

Overall, only 100 million ZEN will ever be created. According to our research, 80 million more ZEN will be created through mining and other decentralized issuance over a 6-year halving schedule. Also, allowance has been made for a 33% inflation rate in the first year.

There is a pre-sale discount and it goes thus:

 • Purchases between 5–20 BTC: 5% discount
 • Purchases between 20–50 BTC: 10% discount
 • Purchases over 50 BTC: 15% discount

Important dates

At the moment, pre-sale is ongoing, and it will end when 3000 BTC has been purchased. Token sale starts on Nov 30, 2017 at 11:00 EST, and ends at 11:00 EST on Dec 30, 2017.

Marketing power

Zen Protocol’s Facebook account has over 2000 subscribers, they have over 1000 Telegram users, and over 500 followers on Twitter as at the time of this publication.

Prominent Advisors

 • Pamir Gelenbe: Investor in Kraken and Ledger companies.
 • Ran Nussbaum: One of the top funds in Israel.
 • Ron Gross: Mastercoin / Omni

Famous Team Members

N/A

Howey’s test

According to the Howey’s Test conducted by the Research Center analysts, the token is unlikely to be considered a security.

Who covers expertise areas

Business

Nathan Cook: Co-Founder of Phasespace (not operating anymore): “social journalism platform with advanced collaborative filtering” Co-Founder of Coiniful

Doron Somech: co-founder and CTO of http://leverate.com/

Elan Perach: Founder of OpenLets: “OpenLETS is an economy management platform built in order to allow communities & businesses to share and collaborate with each other without the use of “money”. Co-founder and CEO of Spinach: “Spinach was founded to connect small businesses who want to succeed together”. Built the first website to sell bitcoin in Israel.

Target market

Zen Protocol is a technical project, so the development experience the three team members have will be important in the coming years. In addition, Adam Perlow, CEO, is a finance graduate and has a long exposure to crypto markets. He’s been familiarizing himself with it since 2011.

Marketing

Elan Perach: Managed marketing and social outreach including Adwords for “Ruby Newbie”. Additionally, plans are in motion to hire a sales team.

Legal

Zen team is working with legal counsel. There are no plans on having a foundation set up on the moment of publication.

Software engineering

Asher Manning: Software development internship at Skybox Security, Software developer at McGill Computer Taskforce for 3 years.

Sharon Urban: CTO at Applife for a year. Website not loading for me. Consulting at the IT department for Kodak. “Chief architect of an Android chat app (native)” called Punchat

Blockchain development

“We developed a wallet technology before. In addition, we invented multi-hashed mining, found a way to integrate our blockchain with Bitcoin and designed non-VM based smart contracts.”
– Adam Perlow, CEO

Token sale structure

No prior ICO launch experience.

Token economics

No apparent token economics design experience. However, we have an impression that the team has given a considerable thought to token economics design.

Disclaimers:

 • Nothing of written in the article is a legal or an investment advice.
 • Information is provided on a best effort basis and is subjected to change without a prior notice. Be sure to verify everything you read with a project team.

The analysis is produced by Research Center team members: Robin Davids, Mark Jedd, Eugene Tartakovsky.

We are constantly working on improving our work and welcome all constructive feedback. Let us know what you think.


Zen Protocol ICO Analysis: Better Smart Contracts, Connected to Bitcoin was originally published in Research Center Publication on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Zen Protocol ICO Analysis: Better Smart Contracts, Connected to Bitcoin

Executive Summary. November 6, 2017

Zen Protocol (ZEN) description

Zen aims to enable secure peer-to-peer transactions on a blockchain, making it unnecessary to have intermediaries like banks and/or brokers. The platform has a “side-chain functionality” for Bitcoin along with its own PoW system where every Zen Node is also a Bitcoin node. Zen will support smart contracts without using a virtual machine, in contrast to Ethereum. It will allow to achieve more efficient execution.

Consequently, assets that react to events on the Bitcoin network can be created. Furthermore Zen allows anyone to act as an Oracle for external events such as the prices quoted in the stock market. In addition to this, Zen is the the first platform to have built in full formal verification which fixes the risk of bugs and some of the common problems like running out of gas. The Zen token will be used to activate contracts and pay rent for them to remain active.

A working demo is available at http://alpha.zenprotocol.com/

Hardcap and valuation

Zen Protocol plans to raise a nominal value of (discounts are “paid for” by them) 7,000 BTC. Out of that cap, 3,000 BTC is available during the pre-sale. Of the remaining amount, the Zen protocol team earmarked 50% for technical development, and another 50% for business development/sales.

During the genesis block, 20 million Zen tokens will be made available. 60% of the total amount goes to investors, 32.5% to the team, and 7.5%, goes into reserves. The team tokens are vested on a 3-year schedule, with a right-skewed tail (i.e. employees get more in the last months than in the first few months). So, in reality, only the 60% will be available at the genesis block, totaling 12 million ZEN.

Overall, only 100 million ZEN will ever be created. According to our research, 80 million more ZEN will be created through mining and other decentralized issuance over a 6-year halving schedule. Also, allowance has been made for a 33% inflation rate in the first year.

There is a pre-sale discount and it goes thus:

 • Purchases between 5–20 BTC: 5% discount
 • Purchases between 20–50 BTC: 10% discount
 • Purchases over 50 BTC: 15% discount

Important dates

At the moment, pre-sale is ongoing, and it will end when 3000 BTC has been purchased. Token sale starts on Nov 30, 2017 at 11:00 EST, and ends at 11:00 EST on Dec 30, 2017.

Marketing power

Zen Protocol’s Facebook account has over 2000 subscribers, they have over 1000 Telegram users, and over 500 followers on Twitter as at the time of this publication.

Prominent Advisors

 • Pamir Gelenbe: Investor in Kraken and Ledger companies.
 • Ran Nussbaum: One of the top funds in Israel.
 • Ron Gross: Mastercoin / Omni

Famous Team Members

N/A

Howey’s test

According to the Howey’s Test conducted by the Research Center analysts, the token is unlikely to be considered a security.

Who covers expertise areas

Business

Nathan Cook: Co-Founder of Phasespace (not operating anymore): “social journalism platform with advanced collaborative filtering” Co-Founder of Coiniful

Doron Somech: co-founder and CTO of http://leverate.com/

Elan Perach: Founder of OpenLets: “OpenLETS is an economy management platform built in order to allow communities & businesses to share and collaborate with each other without the use of “money”. Co-founder and CEO of Spinach: “Spinach was founded to connect small businesses who want to succeed together”. Built the first website to sell bitcoin in Israel.

Target market

Zen Protocol is a technical project, so the development experience the three team members have will be important in the coming years. In addition, Adam Perlow, CEO, is a finance graduate and has a long exposure to crypto markets. He’s been familiarizing himself with it since 2011.

Marketing

Elan Perach: Managed marketing and social outreach including Adwords for “Ruby Newbie”. Additionally, plans are in motion to hire a sales team.

Legal

Zen team is working with legal counsel. There are no plans on having a foundation set up on the moment of publication.

Software engineering

Asher Manning: Software development internship at Skybox Security, Software developer at McGill Computer Taskforce for 3 years.

Sharon Urban: CTO at Applife for a year. Website not loading for me. Consulting at the IT department for Kodak. “Chief architect of an Android chat app (native)” called Punchat

Blockchain development

“We developed a wallet technology before. In addition, we invented multi-hashed mining, found a way to integrate our blockchain with Bitcoin and designed non-VM based smart contracts.”
– Adam Perlow, CEO

Token sale structure

No prior ICO launch experience.

Token economics

No apparent token economics design experience. However, we have an impression that the team has given a considerable thought to token economics design.

Disclaimers:

 • Nothing of written in the article is a legal or an investment advice.
 • Information is provided on a best effort basis and is subjected to change without a prior notice. Be sure to verify everything you read with a project team.

The analysis is produced by Research Center team members: Robin Davids, Mark Jedd, Eugene Tartakovsky.

We are constantly working on improving our work and welcome all constructive feedback. Let us know what you think.


Zen Protocol ICO Analysis: Better Smart Contracts, Connected to Bitcoin was originally published in Research Center Publication on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Zen Protocol ICO Analysis: Better Smart Contracts, Connected to Bitcoin

Executive Summary. November 6, 2017

Zen Protocol (ZEN) description

Zen aims to enable secure peer-to-peer transactions on a blockchain, making it unnecessary to have intermediaries like banks and/or brokers. The platform has a “side-chain functionality” for Bitcoin along with its own PoW system where every Zen Node is also a Bitcoin node. Zen will support smart contracts without using a virtual machine, in contrast to Ethereum. It will allow to achieve more efficient execution.

Consequently, assets that react to events on the Bitcoin network can be created. Furthermore Zen allows anyone to act as an Oracle for external events such as the prices quoted in the stock market. In addition to this, Zen is the the first platform to have built in full formal verification which fixes the risk of bugs and some of the common problems like running out of gas. The Zen token will be used to activate contracts and pay rent for them to remain active.

A working demo is available at http://alpha.zenprotocol.com/

Hardcap and valuation

Zen Protocol plans to raise a nominal value of (discounts are “paid for” by them) 7,000 BTC. Out of that cap, 3,000 BTC is available during the pre-sale. Of the remaining amount, the Zen protocol team earmarked 50% for technical development, and another 50% for business development/sales.

During the genesis block, 20 million Zen tokens will be made available. 60% of the total amount goes to investors, 32.5% to the team, and 7.5%, goes into reserves. The team tokens are vested on a 3-year schedule, with a right-skewed tail (i.e. employees get more in the last months than in the first few months). So, in reality, only the 60% will be available at the genesis block, totaling 12 million ZEN.

Overall, only 100 million ZEN will ever be created. According to our research, 80 million more ZEN will be created through mining and other decentralized issuance over a 6-year halving schedule. Also, allowance has been made for a 33% inflation rate in the first year.

There is a pre-sale discount and it goes thus:

 • Purchases between 5–20 BTC: 5% discount
 • Purchases between 20–50 BTC: 10% discount
 • Purchases over 50 BTC: 15% discount

Important dates

At the moment, pre-sale is ongoing, and it will end when 3000 BTC has been purchased. Token sale starts on Nov 30, 2017 at 11:00 EST, and ends at 11:00 EST on Dec 30, 2017.

Marketing power

Zen Protocol’s Facebook account has over 2000 subscribers, they have over 1000 Telegram users, and over 500 followers on Twitter as at the time of this publication.

Prominent Advisors

 • Pamir Gelenbe: Investor in Kraken and Ledger companies.
 • Ran Nussbaum: One of the top funds in Israel.
 • Ron Gross: Mastercoin / Omni

Famous Team Members

N/A

Howey’s test

According to the Howey’s Test conducted by the Research Center analysts, the token is unlikely to be considered a security.

Who covers expertise areas

Business

Nathan Cook: Co-Founder of Phasespace (not operating anymore): “social journalism platform with advanced collaborative filtering” Co-Founder of Coiniful

Doron Somech: co-founder and CTO of http://leverate.com/

Elan Perach: Founder of OpenLets: “OpenLETS is an economy management platform built in order to allow communities & businesses to share and collaborate with each other without the use of “money”. Co-founder and CEO of Spinach: “Spinach was founded to connect small businesses who want to succeed together”. Built the first website to sell bitcoin in Israel.

Target market

Zen Protocol is a technical project, so the development experience the three team members have will be important in the coming years. In addition, Adam Perlow, CEO, is a finance graduate and has a long exposure to crypto markets. He’s been familiarizing himself with it since 2011.

Marketing

Elan Perach: Managed marketing and social outreach including Adwords for “Ruby Newbie”. Additionally, plans are in motion to hire a sales team.

Legal

Zen team is working with legal counsel. There are no plans on having a foundation set up on the moment of publication.

Software engineering

Asher Manning: Software development internship at Skybox Security, Software developer at McGill Computer Taskforce for 3 years.

Sharon Urban: CTO at Applife for a year. Website not loading for me. Consulting at the IT department for Kodak. “Chief architect of an Android chat app (native)” called Punchat

Blockchain development

“We developed a wallet technology before. In addition, we invented multi-hashed mining, found a way to integrate our blockchain with Bitcoin and designed non-VM based smart contracts.”
– Adam Perlow, CEO

Token sale structure

No prior ICO launch experience.

Token economics

No apparent token economics design experience. However, we have an impression that the team has given a considerable thought to token economics design.

Disclaimers:

 • Nothing of written in the article is a legal or an investment advice.
 • Information is provided on a best effort basis and is subjected to change without a prior notice. Be sure to verify everything you read with a project team.

The analysis is produced by Research Center team members: Robin Davids, Mark Jedd, Eugene Tartakovsky.

We are constantly working on improving our work and welcome all constructive feedback. Let us know what you think.


Zen Protocol ICO Analysis: Better Smart Contracts, Connected to Bitcoin was originally published in Research Center Publication on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

How to become an investor Satoshi Brewery?

Or step by step instructions for beginners.

Despite the fact that cryptocurrency has entered into our life not long ago, to become a crypto investor is quite simple.

But anyway you can read about the Blockchain technology, cryptocurrencies, ICO, smart contacts and tokens.

So, in order to buy the token SBL You should:

1. To open a personal crypto wallet.

To open a crypto You can use, for example, the resource MyEtherWallet or any other suitable resource (the choice of purse must take very seriously), but with mandatory support token standard ERC20.

Подробную инструкцию по открытию и использованию кошелька на MyEtherWallet : manual

2. Display token SBL

What would the token displayed on your purse to add to the wallet address of the token SBL: link

0xea314ac8c729cff7eb1366ad8efbcf5c02dbca33
 • Go to your wallet.
 • Press add “Add custom token”
 • Fill in the Address field, the address token SBL: 0xea314ac8c729cff7eb1366ad8efbcf5c02dbca33
 • In the “Token Symbol” specify: SBL
 • In the field “Decimals (value after comma)”, specify: 1

Now the token SBL will be displayed on your purse.

3. Fund your wallet (buy cryptocurrency Ethereum).

Detailed instructions on how to do this see:

When buying Ethereum do not forget that all cryptocurrency transactions are accompanied by the commissions and You’ll need a little more amount for their payment.

4. Buy token SBL

Click on the tab “Send (Ether) and tokens”

 • In the field “recipient Address” enter the address of the smart contract token SBL:
0x1b8fc6f937fd9849c9a83e0e4544e73af31884a6
 • In the “transfer Amount” enter the amount of Ethereum that You want to spend on the purchase of SBL (do not forget about the Commission — the Gas that wakes be charged for the transaction)
 • After operation completion, the purchased number of tokens SBL will be displayed in Your account balance.

Nice investment!

Sincerely, team “Satoshi Brewery”

Follow us:

Twitter |Telegram Chat|Vk |Facebook | Bitcointalk

CAREERXON — PLATFORM YANG TERKONEKSI DENGAN SEMUA KARIR

PENGANTAR

CareerXon adalah fenomena yang akan menyebabkan munculnya platform
interkoneksi baru untuk semua halaman karir di luar sana. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sampai sekarang, Tapi sekarang tingkat interaksi platform ini akan menyediakan perusahaan yang belum ditemukan & ada situs web untuk orang-orang yang mencarinya.

TUJUAN

Tujuan utama CareerXon adalah mempertahankan platform terdesentralisasi atau otonom. Ini akan menghubungkan semua halaman karir ke satu platform yang akan bekerja secara otonom untuk memperbarui pekerjaan baru dengan sendirinya dan menghasilkan daftar pekerjaan di peta tempat Anda dapat mencari pekerjaan dengan keahlian dan pengalaman Anda yang relevan. Akan ada dua pilihan. Anda secara manual menambahkan rincian pendidikan, pengalaman, jika ada, dan keterampilan Anda, atau mengunggah CV Anda dan platform akan menunjukkan pekerjaan serupa di dekat lokasi Anda yang sesuai dengan pendidikan, pengalaman dan keterampilan Anda. Pekerjaan akan muncul di kota Anda atau di negara Anda pada peta berkenaan dengan ketrampilan dan rincian pendidikan yang Anda masukkan. Ini pada dasarnya merupakan pekerjaan. Setelah pekerjaan dihapus dari halaman karir, maka secara otomatis akan dihapus dari peta platform dan ditandai sebagai disewa. Platform ini akan membantu orang-orang yang tidak
memiliki pekerjaan dan tidak dapat mencari beberapa perusahaan sekaligus untuk memperbaruinya, dan bagi perusahaan yang tidak memiliki halaman karir atau tidak dapat mendaftarkan pekerjaan di saluran komunikasi lainnya. di pasar lokal dan internasional.

Kesimpulannya adalah bahwa dunia gagal menghubungkan orang yang tepat
dengan pekerjaan yang tepat, yang CareerXon ada di sini untuk dipecahkan.
Manfaat CareerXon untuk kategori orang yang berbeda:
• Wiraswasta / profesional kontrak di antara penempatan
• Menganggur
• Siswa
• Perusahaan

TAHAP

Pada tahap pertama, kami berencana untuk memperkenalkan sebuah sistem yang menghubungkan semua perusahaan di dunia ke satu platform. Saya telah melihat ribuan pekerjaan daftar situs web di halaman karir mereka namun mereka tidak dapat menemukan pekerja terampil di bidang yang tepat. Saat ini, ada 1 juta perusahaan di luar sana yang menciptakan pekerjaan mereka di halaman karir. Kami ingin membuat halaman karir tersebut terpusat ke satu platform. Alasan mereka tidak memiliki cara untuk mengiklankan pekerjaan itu di pasar lokal dan internasional sebenarnya, menurut penelitian, sebagian besar pekerjaan yang diciptakan di pasar selama beberapa tahun terakhir hanya tercatat di situs web yang tidak memiliki hubungan dengan dunia yang lebih luas. . Kami akan membantu perusahaan untuk menemukan pekerja terampil atau tidak terampil mereka dan memberi mereka pelatihan keterampilan di bidang masing-masing kepada pekerja baru. Pasar sangat membutuhkan platform yang saling berhubungan dan meningkatkan jumlah pekerjaan dengan menyediakan satu sistem desentralisasi bersatu.

KONTRAK PINTAR

Transparansi transaksi di sepanjang rantai pasokan melalui blokade ethereum itu sendiri merupakan enabler utama pembayaran lebih cepat dan pembiayaan yang lebih baik, peningkatan efisiensi, pengurangan risiko kecurangan, dan biaya yang lebih rendah. Bertukar informasi yang berkaitan dengan transaksi ini dalam buku besar yang didistribusikan memungkinkan terjadinya peristiwa pemicu yang perlu dilakukan agar barang sampai pada tujuan akhir mereka, dan bagi pemasok untuk menerima pembayaran dalam token. Kontrak cerdas adalah kode komputer yang mengeksekusi sendiri yang secara otomatis menjalankan fungsi setelah terjadi peristiwa pemicu dan tidak dapat diubah. Misalnya, kontrak cerdas ditulis antara investor dan pencipta untuk mengatakan bahwa begitu investor masuk dalam proses pendanaan orang banyak, sebuah kontrak cerdas akan secara otomatis
menyerahkan token kepada investor. Kontrak cerdas, oleh karena itu, bertindak sebagai lapisan aplikasi yang dibangun di atas blokir. Pengembangan platform mendukung soliditas dan blockchain. Sebagian besar melihat kontrak cerdas sebagai masa depan blockchain, karena memungkinkan efisiensi dalam kontrak hukum melalui penurunan pemrosesan manual dan inisiasi persyaratan kontrak, dan pengurangan risiko melalui penghapusan kesalahan manual.

PERTUMBUHAN

Kami percaya bahwa momentum ini hanya akan meningkat, dengan pertumbuhan masa depan yang diungkit oleh ICO yang membangun lapisan protokol yang mapan dan membangun ekosistem komersial next-gen yang didukung oleh ekonomi token. Saat ini, fondasi protokol kunci tersedia untuk membangun platform online yang lebih baik, lebih cepat dan terukur. Platform yang bisa Anda gunakan untuk membayar pelatihan yang Anda terima, bebas dari kendala pemroses pembayaran warisan yang dibangun di seputar kartu kredit dan menawarkan lebih dari platform berbasis kripto lainnya saat ini. Kami percaya bahwa arena pembayaran dengan hampir nol biaya yang terlibat adalah salah satu penggunaan nilai kunci untuk kripto yang terus berlanjut.

informasi lebih lanjut kunjungi :

website : https://careerxon.com/

bitcointalk : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311315.0

Whitepaper : chrome-extension://ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/content/web/viewer.html?source=extension_pdfhandler&file=https%3A%2F%2Fcareerxon.com%2Fwhitepaper.pdf

Scorum: Sports Media Powered By Blockchain

Harnessing the merits of blockchain to reward fans and shift the paradigm of the sports industry.

For too long, the established sports media industry has collected massive revenue from pushing ads on the one billion sports fans who make an astounding 8.5 billion visits to a wide variety of digital sports media sources. By applying decentralized and transparent technology, Scorum will enable fans worldwide to share and engage with sports media in an exciting and rewarding way.

Source: “Winning in the business of sport” report by A.T. Kearney

Born out of the passion for sports, Scorum is here to provide a bold new media platform, an interactive way for fans to participate in the massive sports industry. We see an opportunity for everyone involved to take to the field and share a piece of the action.

Instead of rewarding just the people at the top, who’ve been rigging the rules in their favor since the beginning of time, the game will completely reset with a new set of rules. @Daniel Jeffries

Having established the why, let’s move on to how we want to change the game. The core of Scorum will be the innovative blogging platform where authors and readers can create, curate, engage, and be rewarded each step of the way. Scorum is on the cutting edge of the evolving sports media landscape.

According to this Nielsen report Scorum hits 5 out of 10 trends:
1. Intellectual property owners taking control of content and the conversation
2. Live sport gaining traction on social media
3. New revenue streams emerging as fans get fully connected
4. Increasing investments in data to optimize fan relationships
5. Social responsibility becoming more prevalent and impactful

A One-Stop Media Platform for Sports Fans

Scorum brings rewarding and innovative sports media back to the community. It’s an all-inclusive cross-platform source for everything sport that will reward passionate fans in a fair and transparent manner. To achieve this, we designed the following key services:

 • The blogging platform where both content creation and curation will be rewarded through a fair and transparent economic model. Released from the typical constraints of the publishing industry, writers will have access to innovative data analysis, an efficient suite of editorial tools tailored for sports content, and a high-quality photo database.
 • The statistical centers will drive sports data crunching to the next level. Not only can fans browse and dig into stats about their favorite athletes or teams, writers will be able to quickly and seamlessly utilize the centers using Microsoft’s Business Intelligence tools to embed interactive infographics into their publications. It will include features such as integrated purchases of goods and services through our partner programs and live events streaming.
 • The commission-free betting exchange allows users to quickly place bets against each other using Scorum Coins. Integrated with Scorum users’ wallets and coupled with in-depth statistical analysis, sports fans’ venturing into the world of betting has never been easier.

Easy to Use Solution, Backed up with Blockchain

Given the groundbreaking movement towards decentralized systems recently, blockchain technology is the obvious foundation upon which to base Scorum. We’ve decided to build Scorum’s blockchain protocol on the Graphene Framework utilizing a Delegated Proof of Stake consensus algorithm which will best meet the needs of our high-traffic network. As we move closer to our Crowdsale, we’ll share in more detail about using this foundation for Scorum.

We’ve partnered up with Microsoft to make use of their Business Intelligence tools within our stats centers. Traditionally reserved for processing financial and business data, we’re taking these features to the field of sports analysis to give fans and writers in-depth data analytics.

One of our main goals is to introduce casual users to the world of cryptocurrency in an approachable and straightforward way. That’s why we are developing a convenient and secure ecosystem to allow for seamless and quick access to Scorum’s services.

Strong Economic Model Driven by Real Value

The Scorum economic model is a comprehensive and transparent system based on the Scorum Coins and designed to incorporate real economic drivers: internal advertising platform, photo database, and on-site sales of event broadcasts, tickets and other services from our partners.

The realization of our vision will follow three fundamental principles:

 • Our cryptocurrency will be supported by real economic stimulants.
 • All participants within the system must benefit from their engagement.
 • Profit distribution should be objectively fair and moderated by the user community.

Scorum Coins Available to the Public in Our Crowdsale

As a means to deliver all the functions of Scorum, we will issue 20M Scorum Coins (SCR) for the Tokens Crowdsale in the following stages:

 1. Buyers who participate in our presale or purchase the first 1.6 million SCR during the crowdsale will get SCR at a 50% discount from nominal value (1 USD).
 2. The following 2 million SCR will be sold at a 25% discount.
 3. After that, 3 million SCR will be available at a 10% discount.
 4. The 12 million SCR left after these stages will be sold at nominal value.

Meet the People Behind the Product

We have hand-picked a talented team of nearly 30 industry professionals who are working hard to develop and constantly improve Scorum. Our leadership brings together strong industry experience and knowledge of game theory, journalism, design and implementation of advanced technology.

Our advisory board includes the representatives of a successful IT company, a legal guidance from a prominent San Francisco-based attorney who specializes in launching start-ups in the blockchain industry, and prominent athletes.

We’ve teamed up with NBA star Timofey Mozgov, Olympic Champion Alexandra Patskevich, and other top athletes across all major sports to bring their experience and professional insight to Scorum.

Fans are ready for a decentralized online space where they can openly interact with each other on a global scale AND be fairly rewarded for engaging with their favorite sport on the Web.

This space is Scorum.

Passion for sports must be rewarded. Get In The Game:

Bitcoin Isn’t “Too Expensive”

Image courtesy of Pixabay

Obligatory Disclaimer: To modify a quote from Tim Ferris, “I am NOT a financial advisor, and none of this advice should be taken without speaking to a qualified professional first. Also, my results [are most likely] due to pure luck and zero skill.”

I hear it all the time — “It’s cool you got into crypto in the early stages, but Bitcoin is just too expensive now. I can’t afford to invest.”

This is one of the most ridiculous statements I hear about cryptocurrency and Bitcoin. Why? A few reasons:

People don’t realize that you don’t have to buy a full Bitcoin

Buying Bitcoin is nothing like going to the grocery store and buying a gallon of milk for $3.24. You either buy the gallon of milk, or you don’t buy one at all. You can’t buy $1 worth of milk. Not so with Bitcoin.

You don’t need to buy one full Bitcoin for $5,560.00 (price as of time of writing), and that’s a good thing. Most of us don’t have $5,560.00 just laying around to throw into a cryptocurrency. Only have $1? No problem. Just buy $1 worth of Bitcoin.

For those of us who are slightly OCD, it may be weird to own 0.9 Bitcoin; or, perhaps more realistically, 0.02 Bitcoin — around $100 worth. The important thing here is to overcome your OCD with this realization:

People need to think in terms of percentage gain, not in total price

This is fairly simple. I had several people tell me that Bitcoin was “too expensive” a few weeks back when it was worth ~$4,300. However, if you had put $100 in then, you would currently be sitting on a gain of 27%, which means you now are the proud owner of $127.

So you tell me — was buying into Bitcoin at $4,300 “too expensive?” Sure, your $100 would be worth way more than $127 if you had bought in when Bitcoin was worth $2,300 each. But you didn’t. So what are you going to do about that now? Sit on your $100 and complain that Bitcoin is too expensive?

What does “expensive” mean, anyway?

Bitcoin has been called “expensive” for years, and yet it has continued to defy expectations. It was “expensive” at $8. It was “expensive” at $1,000, and now it is “expensive” at $5,560.00.

If expensive merely means that the worth of one Bitcoin is a large sum of money, then yes — Bitcoin is expensive. However, if expensive means that the price is too high for you to make any gains from investing, you’re sadly mistaken.

I personally put $6,000 into Bitcoin when it was worth $4,300. Within two weeks I had gained $2,000. Traditional investors, or “old money,” haven’t gotten into Bitcoin yet. Few people have realized the immense potential of the world’s first cryptocurrency, but they will soon.

$6,000 could be “dirt cheap” by comparison in the next couple years. What if Bitcoin hits $12,000? That’s a 100% gain. By comparison, do you know what percentage gain to expect in a few years through the stock market? About 7%.

Yes, the price of Bitcoin could plummet. It could be a huge bubble like some people say. But then again, it could hit $100,000. With those two options, losing your $100 seems like a drop in the bucket compared to the $1,800 it’d be worth if the price of Bitcoin hit $100,000.

Bitcoin isn’t expensive. When you’re tempted to think so, just remember — you don’t have to buy one whole Bitcoin. You can buy $1 worth. Think about Bitcoin in terms of percentage gains, and define what you mean by “expensive.” Bitcoin may be worth investing in after all.

If you’d like to get started investing in Bitcoin, the easiest way is through Coinbase. Get $10 of free Bitcoin when you use this link — it’s my referral link — and get started now!

Bitcoin is not a Cryptocurrency (any longer)

https://unsplash.com/@nandreev

This piece may be stating the obvious — indeed I thought the matter was settled — but recently I’ve spoken to some very smart and Bitcoin-literate people who’ve tried to fervently make the case that Bitcoin is a Cryptocurrency.

It is not.

Interestingly, the word currency is mentioned only once in the original Bitcoin white-paper by Satoshi Nakamoto (here). His goal was to create a peer-to-peer electronic cash system. However, cash does not automatically mean currency. For something to be a currency, it has to have a few intrinsic properties. Failure to meet any of these requirements (there may be more) can be a dis-qualifier:

 1. It must be generally recognized as being a medium of exchange. This would need to be a combination of societal acceptance and legal acknowledgement. We can assume Bitcoin has passed this threshold.
 2. It must be readily exchangeable between transacting parties. A currency is of no use if the cost of using it as a currency is high. For example, imagine something heavy and bulky — would you consider using your couch instead of cash to trade? We can assume Bitcoin has passed this threshold; although there is room for improvement here — using bitcoin still requires some level of tech savvy but this can be solved.
 3. Its underlying value must be stable. This requirement is a tricky one, but also the most important one.

It is on this last point that Bitcoin fails as a currency. The rapid rise in the value of Bitcoin creates a dis-incentive for users to think of it as a currency. Broadly speaking, if an asset is inflationary — that is, it tends to lose value relative to other assets over a reference period — then users will have the incentive to get rid of that asset, in the expectation that they acquire some other asset to protect their wealth. Think of the German Mark during the last days of the Weimar Republic (here).

If an asset is deflationary — that is, it tends to constantly gain value relative to other assets — then customers will have the incentive to hoard that asset, in the expectation that its value will rise quicker relative to most other assets. Think of collectible items, real estate (long term), etc.

For an asset-class to be treated as a currency, its price must generally stay within a band where it doesn’t create the incentive to either hoard or get rid of it.

Bitcoin has not gotten into the territory where it will not be used as a currency because its value is rising so quickly. Think of it this way: if you were to go shopping for something legal and the vendor offered you the option of paying by Bitcoin, cash, or credit, would you pay for it using Bitcoin? The answer is no.

Does that mean there is no future for Bitcoin at all? Absolutely not — there is a strong future, but as a cryptoasset. Bitocoin is transforming into a store of value; especially as a hedge to the regularly economy (here, here) and I expect its popularity will only rise as major economies encounter recessions and depressions.

HyperQuant Alpha Version Release

http://alpha.hyperquant.net

Over the last months HyperQuant team dived deep into development and today we are proud to introduce a brand new alpha version of our investment platform!

This version includes an automated user’s investment portfolio manager. At the moment it supports parallel operation on 5 major crypto exchanges and with 5 most popular tokens. We have successfully redesigned a main workplace and launched a trading robot selection. There are 5 new strategies with the biggest profitability and they are being traded online right now!

HyperQuant User’s Investment Portfolio Manager with 5 Trading Robots

In the next release we are going to add a short questionnaire to identify user’s investment preferences. After you fill it, HyperQuant system will create an investment plan based on ethereum smart contract. We also plan to add a Japanese exchange and a totally new type of trading strategies — multistrategies that support two and more coins for parallel trading. Moreover, HyperQuant will add some new tokens and altcoins into the system!

HyperQuant launched a pre-sale round for angel investors and VCs. Come join it on the official website or reserve a private presentation at info@hyperquant.net!

Telegram | Slack | KakaoTalkFacebook

Blockchain and ICO. The impact of technologies on business.

The blokchain treats old business illnesses, but at the same time creates new challenges.

A new trend in information technology is a distributed network, in other words, the blockchain. It turns out that the same information distributed due to encryption algorithms on computers, integrated into one network, becomes untouchable. The speed of getting data is phenomenal, and at the same time it cannot be deleted.

Businessmen, programmers, dreamers suggest how to use this technology.

For example, the history of a person’s illness is written down in the blockchain (the hospital card will not be lost then), or the musicians are offered to store their data in the blockchain to deprive the authors’ material of stealing.

But the priority of technology belongs to the financial market.

BLOCKCHAIN AND FINANCE

The growing popularity of bitcoin drew public’s attention to the blockchain.

Because of this, trading platforms have appeared — cryptocurrency exchanges, such as Bitfinex, Poloniex, Bitstamp and others.

Also a new way of investing in business projects has appeared, the initial coin offering — ICO. Startups sell their own cryptocurrency for fiat to develop the project. And investors believe that the price of coins they have bought online will be higher than the initial price. It was already discussed a lot, it seems like a bubble, which is prone to burst soon. Companies that raised huge sums of money due to their idea only appeared, and then disappeared with this money without realizing anything. But we are not talking about that.

As a result, a parallel stock market has been created, where not only shares are being traded, but also the tokens of the companies which conducted the ICO.

Of course, this circumstance could not help but draw attention of professionals from the classical sector of the economy, and not only business mastodons.

The surrogates of economic institutions began to penetrate into cryptoworld.

Massively funds that offer revenue growth at 2000% per annum began to appear.

Cryptocurrency market growth is the noted fact, and it is possible to earn on it, but also it is easy to lose. To make money on it, you need to be either an experienced trader or entrust your funds to an experienced trader.

Just entrust personal funds is a roulette game. Of course, there are major players in the world of finance, but they are still eyeing the cryptocurrencies.

This is where the blockchain can help us.

IDEA “HOW TO SAVE THE DOUGH”

The team of fintech developers from Moscow, headed by entrepreneur Alexey Pershin, was engaged in the automation of cryptocurrencies trade and they came up with the idea that people who would like to invest their money in cryptocurrency do not have enough information about traders.

- When funds and traders offer to take investor’s funds in trust management, they can tell fairy tales about their successful trading, making up the history of trades post factum, knowing the history of previous transactions in advance, — says Alexey.

They decided to create a platform where it is possible to find a trader with a real history of his transactions, where it is possible to see whether he has been successful or not. The idea is that the whole history is recorded in the blockchain.

Starting with the demo mode, Investy platform will send a trader’s transaction history once a day to the blockchain. Thus, the statistics will be fully protected; it cannot be falsified, changed or deleted.

Therefore, new users can be sure that any trader in Investy marketplace will not deceive anyone.

ICO NEEDS A RELIABLE PARTNER

To develop their project, the guys from Investy are launching ICO, which is to begin in November.

Their idea is quite ambitious. The minimum sum they are planning to raise is $ 3.2 million. As CTO Artem Golovachev told, these funds are needed for creating and constant upgrading of the platform. The upper limit of their raising is $ 14.2 million. This amount will allow the Investy team to launch the platform faster, expanding the development team and implementing global marketing coverage.

The founders are sure that this amount is not grandiose, because the company which agreed to help them in holding the ICO is OpenLedger — a blockchain conglomerate that provides services related to digital payments, trading, investments and advertising. The head office of the company is located in Denmark.

- This is a serious company. If they had not been sure about us, they would not have started working with Investy, — Alex Pershin CEO Investy.

They offer a full cycle of crowdfunding services: ICO consulting, marketing plan creating, token structure and a buy-back plan developing, pre-order organizing, token selling and distributing, funds accepting and transferring to an account of the organizer, token issuing and placing them to stock exchanges, control over the expenditure of raised funds.

The blockchain is not a panacea, but in the near future, based on this technology, many new ideas that will change our existence will be suggested.


Blockchain and ICO. The impact of technologies on business. was originally published in Investy on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Who knows you better than yourself?

This might seem like a rhetorical question but, when it comes to your digital identity, the answer isn’t as clear as you think. In fact, you might be shocked to find out what some people think they know about you. On the other, you might not care what some people think.

But what about when they control something you need, like power for your home or finance for a car? Then you’ll definitely care about what they know about you.

Now think about what you’d want to know about someone who was interested in a service you provide. You might not have something as valuable as a mortgage to offer but you would still want to know that the person can be trusted to pay.

The problem is that, right now, whether you’re a large bank or a tiny service provider, your only real option for knowing your customer is through credit scoring. These organisations, with their centrally controlled and opaque databases, sit in the middle of virtually every trust-dependent transaction that takes place in the worlds of finance and commerce.

So, is that a good or a bad thing?

To answer that, it’s worth noting a few of the issues that have hit these companies of late.

Digital identity services are broken

Earlier this year, Equifax — one of the world’s largest credit reporting companies and in the top three positions in both the UK and the US — announced that a massive data breach had affected over 145 million customers. This is not the sort of story you want associated with a company that has sole control over that sort of information. Unfortunately, it wasn’t the first and I doubt it will be the last.

Loss of data from centrally controlled databases is not the only information-related issue that these companies have experienced. In the US, more than one in five credit reports have a ‘potentially material error’ in them and consumers contact agencies 8 million times a year to dispute information. This process isn’t simple either, with the emphasis put on individuals to prove that the data these companies hold is wrong. It can take months or even years of sending paper back and forth to resolve any issues.

In the UK, there isn’t a single universal credit report. Therefore, in order to uncover any issues, you have to find your report from one agency, then identify any issues that exist, then take action to change them and then probably repeat the process all over again to correct any other centrally-held database errors.

That system doesn’t make sense, even for complex services like accessing finance, let alone the microservices that now exist all around us. For example, did you know that by paying your insurance monthly rather than upfront you could be damaging your creditworthiness in the eyes of some? How can that make sense in the modern sharing economy that is awash with microservices pricing in hours and minutes?

This points to another major problem with the digital identity system that exists now. It is virtually a standalone service, with little connection to the rapid world of modern commerce and no empathy for end user needs.

Lack of control over your information. No confidence in the information held about you. A time consuming and confusing system for using your information to access the services you need.

Quite simply, there must be a better way.

A distributed system of trust to power modern commerce

Peer Mountain is a distributed system of trust that uses the power of the blockchain to give individual consumers control over their digital identity and empower them to easily access the services they need.

Because of the distributed ledger technology at the heart of blockchain, there is no need for the centralised databases of credit scoring agencies, which lack transparency, security and generally slow the world of commerce and microservices that we have today.

Peer Mountain uses innovative new technology to model human interactions and trust between individuals, rather than having to rely on centralised third parties that you must trust. By doing so, it makes life easier and faster for both individuals and businesses.

For individuals, they can have all of the information that makes up their identity available to them through their phone, including attestations from third parties that vouch for them, assertions from themselves about what they want and observations about what they do.

They can interact with the service providers they choose, using whatever level of information is required. Peer Mountain can support everything from simple microservices to complex financial ones.

For businesses, they only need to establish what level of information they require in a service dossier that can be provided in under 10 minutes — even when there are complex regulatory requirements.

The final element of the Peer Mountain platform that allows this ecosystem to run efficiently is attestation engines. These are entities that vouch for individuals and specific aspects of their identity. While some may be traditional providers, such as passport authorities, individuals can also become attestation engines themselves by using the platform over a long period and vouching for others.

This circular economy enables the rapid delivery of services by eliminating the friction of paper, proofs and identities while also ensuring individuals stay in control of their data.

Peer Mountain will be free to use for individuals, with service providers paying attestation engines when their validation process is used to confirm an identity. Peer Mountain will take a percentage of these payments, with the PMT utility token being the unit of exchange.

The platform is a microservice architecture, making it flexible, agile, blockchain-agnostic and storage agnostic.

Join the circular economy!

At Peer Mountain, the coming of age of blockchain technology provides a unique opportunity to transform the system of trust that underpins the world of commerce.

It’s not just about solving the issues that exist within digital identity. It’s about building a new platform that seamlessly links a transparent and user-controlled digital identity system with the wide range of simple microservices and complex financial services that users need.

This roadmap of developments is what our token sale, which is scheduled to start in November and run through December, will fuel and we hope you want to get involved in changing the way we trust each other — forever.

To find out more, visit Peer Mountain